Referens

Nyköpings lasarett

Architect
Carlstedt Arkitekter AB

Komplex utbyggnad av Nyköpings lasarett

Gyprocs lösningar effektiviserade arbetet vid byggnationen av hus N55 vid Nyköpings lasarett. Hus N55 vid Nyköpings lasarett har byggts i åtta våningar intill den gamla entrén vid Nyköpings lasarett. Byggprojektet som omfattade cirka 10 000 kvadratmeter var komplext då N55 länkades ihop med de äldre befintliga huskropparna på sjukhuset. Sjukhusets nya huvudentré är byggt i två plan med apotek och café. I byggnaden finns även provtagningscentral, en enhet med magnetkameror och vårdavdelningar.

Öppning av den nya entrén skedde i januari 2022. Gyproc bidrog med kunskap och lösningar, som sparade tid och effektiviserade arbetet vid byggnationen av Hus N55 vid Nyköpings lasarett. Bland annat genom att få ner antalet väggtyper samt leverans och lossning av material på anvisad plats på byggarbetsplatsen. 
 

Fakta material och lösningar från Gyproc

GNE 13 Normal
Standardgipsskiva med goda egenskaper för att klara höga ljud- och brandkrav och för målning och tapetsering.

GFE 15 Protect
En skiva som klarar extra höga brandkrav.

GHE 13 Ocean
Mycket säker våtrumsskiva.

GSE 6 – för svängda väggar
Renoveringsgips som innehåller mycket glasfiber. Används med fördel för svängda väggar.

Ljudreglar XR i olika dimensioner

Stålreglar – för väggar med höga ljudkrav.

Skenor SKP
Skenor SKP som klarar högt ställda ljudkrav – möjlighet med kompletterande akustisk fogtätning. Gyproc har levererat speciallängder, vilket har minimerat spill samt bidragit till ett snabbare montage.

Projektinformation

Stad : Nyköping

Land : Sverige

Projektstorlek : 10000 m2

Projekt år : 2019-2022

Fastighetsägare: Region Sörmland

Arkitekt : Carlstedt Arkitekter AB

Entreprenör : NCC