Gyproc levererar till Sörmlands största sjukhusprojekt

Publicerat

NCC utför på uppdrag av Region Sörmland ett av de största byggprojekten i länet någonsin. Projektet genererar många arbetstillfällen och skapar tillväxt i regionen. Gyprocs lösningar möter sjukhusets specifika behov avseende ljud, brand och fukt.

Region Sörmland bygger för framtidens vård. Vid Mälarsjukhuset, som är Sörmland största sjukhus uppförs en ny modern akutvårdsbyggnad, E62. Den omfattar cirka 45 000 kvadratmeter med plats för akutmottagning, operationssalar och sterilcentraler. Den nya huvudentrén ska även innehålla avdelningar för förlossning, neonatal och hjärtintensiv. Byggnaden kommer att bli i nio våningar och ha anslutning till Mälarsjukhusets äldre delar. De nya lokalerna är det mest omfattande sjukhusprojektet i Sörmland inom NCC:s och Region Sörmlands strategiska partnersamarbete, Framtidens sjukhus. 

Lösningar som optimerar och kvalitetssäkrar

Gyproc är stolta över att ha bidragit med både teknisk rådgivning och skräddarsydda system och lösningar som möter sjukhusets specifika behov avseende ljud, brand och fukt. Boxade förstärkningsreglar runt tyngre dörrpartier skapar avsevärda kostnadsbesparingar för projektet och längdanpassade stålreglar bidrar till enklare och snabbare montage och reducering av spill.
”Tidigt i projektskedet hjälpte jag Carlstedt Arkitekter med förslag på tekniska lösningar och under projektet har Gustav Bodin, som utför tekniska beräkningar på Gyproc, också varit behjälplig”, berättar Kent Pettersson, som arbetar med Tekniska föreskrifter på Gyproc. ”I samråd NCC, konstruktör och arkitekt enades vi om lösningar utifrån gällande krav och förutsättningar. Det är med stolthet Gyproc levererar till ett så betydande projekt i regionen.”
Projektet Framtidens sjukhus omfattar fyra nybyggnationer, varav tre redan är färdigställda, samt ett 50-tal om- och tillbyggnadsarbeten vid tre sjukhus i Sörmland; Kullbergska sjukhuset, Nyköpings lasarett och Mälarsjukhuset. Samarbetet inleddes i juni 2015 och beräknas pågå till årsskiftet 2025/2026. E62 beräknas stå klart under 2025. Gyproc har även varit involverade i byggnationerna vid Kullbergska och Nyköpings lasarett.