Referens

Region Sörmland bygger för framtidens vård

Architect
Carlstedt Arkitekter

Gyprocs lösningar möter sjukhusets specifika behov avseende ljud, brand och fukt.

NCC utför på uppdrag av Region Sörmland ett av de största byggprojekten i länet någonsin. Projektet genererar många arbetstillfällen och skapar tillväxt i regionen. Vid Mälarsjukhuset, som är Sörmland största sjukhus uppförs en ny modern akutvårdsbyggnad, E62. Den omfattar cirka 45 000 kvadratmeter med plats för akutmottagning, operationssalar och sterilcentraler. Den nya huvudentrén ska även innehålla avdelningar för förlossning, neonatal och hjärtintensiv. Byggnaden kommer att bli i nio våningar och ha anslutning till Mälarsjukhusets äldre delar. De nya lokalerna är det mest omfattande sjukhusprojektet i Sörmland inom NCC:s och Region Sörmlands strategiska partnersamarbete, Framtidens sjukhus. E62 beräknas stå klart under 2025.


Gyproc har bidragit med teknisk rådgivning och levererat skräddarsydda system och lösningar som möter sjukhusets specifika behov avseende ljud, brand och fukt. 
 

Material och lösningar från Gyproc

GFE 15 Protect, Brandskyddsskiva
GHOE 13 Glasroc, våtrumsskiva
GNE 13 Normal
AC skenor, för väggar med höga ljudkrav.
XR, ljudreglar för väggar med höga ljudkrav

Projektinformation

Stad
Eskilstuna

Projektstorlek
45000 m2

Projektår
2015-2026

Fastighetsägare
Region Sörmland

Konstruktör
Ramböll

Arkitekt
Carlstedt Arkitekter

Entreprenör
NCC