Kulturkvarteret i Örebro, ett uppmärksammat byggprojekt

Publicerat
Kulturkvarteret i Örebro

Kulturkvarteret har ritats av Wingårdh Arkitekter och är ett av de mer uppmärksammade byggprojekten i Örebro de senaste decennierna. Gyproc var med i ett tidigt skede och har förutom leverans av material hjälpt till med optimering och tekniska lösningar.

Dialogen har stor betydelse för slutresultatet

– Vi optimerade föreskrivna väggtyper samt föreslog lösningar för brandisolering av bärande stålkonstruktioner med system, Glasroc F Firecase, berättar Kent Pettersson, projekt och teknisk specifikation på Gyproc.
 

Han berättar också att passivt brandskydd med Glasroc F Firecase medför betydande materialbesparingar och en mer slimmad konstruktion eftersom det inte behövs någon luftspalt mellan stålkonstruktionen och skivorna.
 

NCC är totalentreprenör, byggnaden ska vara färdig runt årsskiftet och inflyttningsklar våren 2021. I huset, som har en total yta av 14 000 kvadratmeter, kommer det finnas flera olika fasta verksamheter, däribland Kulturskolan, Stadsbiblioteket, Länsmusiken, Kommunala gymnasieskolan och en restaurang.   
 

– I och med att vi måste ta hänsyn till så många olika verksamheter och högt ställda ljudkrav var det väldigt mycket att tänka på i det här projektet, konstaterar Johan Adolfsson, NCC, en av två blockchefer på Kulturkvarteret. 
 

Han menar också att de sparade mycket tid och har haft lite spill eftersom de måttbeställde reglarna som kapades i exakta mått. 
 

– Det betyder att vi slapp ha extra maskiner för det momentet. De gipsskivor vi använt mest är Gyproc GNE 13 Normal Ergo och Gyproc GFE 15 PROTECT F Ergo, fortsätter Johan Adolfsson.
 

Kommunikationen med Gyproc beskriver han som god och berättar att Kent Pettersson inledde tidigt med en generell dragning kring ljud och brand och om Gyprocs produkter och system. 
 

– Kent var också med när vi hade vår arbetsberedning. Då gick vi igenom tågordningen och viktiga saker att tänka på, till exempel anslutning mot väggar, golv och tak, specifikt kopplat till de höga ljudkraven. Det var främst specifika frågor om ljud, till exempel när de olika skenorna skulle användas. Var går gränsen för hur mycket ljud just denna skena klarar och när behöver man gå upp till en annan skena som klarar högre ljudkrav? Kent hade också möte med mig, arbetsledare och snickarna innan momentet med innerväggar drog igång.
 

Kent Pettersson understryker vikten av att han som Gyprocs representant pekade på detaljer som är viktiga att tänka på vid monteringen.
 

– En bra dialog mellan mig, NCC och de som ska montera produkterna har stor betydelse för slutresultatet. Att jag visar dem de detaljer som är viktiga att tänka på vid monteringen. Eftersom väggsystemens funktioner är direkt kopplade till att montaget är rätt utfört har vi noggranna monteringsanvisningar i vår monteringshandbok. I vår handbok går vi djupare in i hur detaljer som till exempel T-hörn och andra anslutningar ska utföras, säger Kent Pettersson. 

 

Text: Anders Myrdal