Referens

Kulturkvarteret i Örebro

Architect
Wingårdhs

Kulturkvarteret i Örebro har ritats av Wingårdh Arkitekter. Gyproc var med i ett tidigt skede och har förutom leverans av material hjälpt till med optimering och tekniska lösningar.

Gyproc var med och optimerade föreskrivna väggtyper, mest har man använt Gyproc GNE 13 Normal Ergo och Gyproc GFE 15 PROTECT F Ergo, samt föreslog lösningar för brandisolering av bärande stålkonstruktioner med system, Glasroc F Firecase. Passivt brandskydd med Glasroc F Firecase medför betydande materialbesparingar och en mer slimmad konstruktion eftersom det inte behövs någon luftspalt mellan stålkonstruktionen och skivorna.

I huset, som har en total yta av 14 000 kvadratmeter finns flera olika fasta verksamheter, däribland Kulturskolan, Stadsbiblioteket, Länsmusiken, Kommunala gymnasieskolan och en restaurang. 

I och med de olika typerna av verksamheter fanns det också högt ställda ljudkrav.

 

Exempel på produkter som Gyproc har levererat till Kulturkvarteret i Örebro

Skivmaterial

  • GNE 13 Normal, standardskiva.
  • GFE 15 Protect, brandskyddsskiva.
  • GFF Firecase, för brandskydd av bärande stålkonstruktioner.

 
Stålprofiler 

  • XR, Ljudregel för vägglösningar med krav på hög ljudreduktion.
  • ER, standardregel.
  • AC, skena för vägglösningar med krav på hög ljudreduktion.
  • GFR, förstärkningsregel. 
  • GK, bärsystem för nedpendlade fasta gipsundertak.
  • AP 25, Akustikprofil för taklösningar/bjälklagslösningar med höga akustiska krav.

Projektinformation

Stad : Örebro

Land : Sverige

Projektstorlek : 14 000 m2

Projekt år : 2018-2022

Fastighetsägare: Örebroporten Fastigheter AB

Arkitekt : Wingårdhs

Entreprenör : NCC

Miljöcertifieringar : Miljöbyggand Silver