Landshövdingsbesök med hållbart fokus

Publicerat
Landshövdingsbesök med hållbart fokus

Gyproc I Bålsta fick i förra veckan besök av landshövdingen i Uppsala län, Göran Enander, kommunstyrelsens ordförande Liselotte Grahn Elg samt flera representanter från Håbo kommun. Besökarna fick ta del Gyprocs hållbarhetsarbete, kompetensförsörjning samt ett akademiskt samarbetsprojekt där studenter bidrar med idéer för en mer energieffektiv produktion.

Som största privata arbetsgivare är Gyproc en mycket viktig aktör för Håbo kommun. Under tisdagen 22/6 tog företaget emot besökare från kommunen som tillsammans med Upplands läns landshövding Göran Enander fick en rundtur i fabriken samt mer kunskap om Saint-Gobain Sweden AB:s hållbarhetsarbete och kompetensförsörjning.
 

Landshövdingen besökte Gyproc och två andra företag i Håbo för att lyssna, lära och sätta sig in i företagets verksamhet och hur den påverkats under pandemin. Frågor som rörde samarbete med kommunen gällande kompetensförsörjning och hållbarhet diskuterades också.
 

Hållbarhetslöfte

Saint-Gobain Sweden AB:s vd André Limon presenterade koncernens ambitiösa färdplan som ska bidra till att minska utsläppen till -40 % fram till 2030 och till klimatneutralitet i produktion och kringtjänster senast år 2045.
 

– Vi har givit ett hållbarhetslöfte till svensk byggsektor. Arbetet sker på många plan och innefattar allt från elförsörjning, transporter till cirkularitet och återvinning, sade André Limon.
 

Även hur byggoptimering påverkar produktionen i Gyprocs anläggning berördes, bland annat hur man kan arbeta för att med digitalisering minimera spill och tidseffektivisera.

 

– Vi har givit ett hållbarhetslöfte till svensk byggsektor. Arbetet sker på många plan och innefattar allt från elförsörjning, transporter till cirkularitet och återvinning, sade André Limon, vd Saint-Gobain Sweden AB.

 

Lokal kompetensförsörjning

HR-direktör Annika Jernberg berättade att merparten av Gyprocs medarbetare bor i närområdet. Nästan hälften bor väldigt nära och den största delen bor i kommunen.
 

– Gyproc är en arbetsplats där de anställda trivs och stannar länge. En utmaning som rör hela svensk byggsektor är att de närmaste åren är ett kompetensskifte på grund av hur åldersstrukturen i branschen ser ut. Därför har vi infört ett program, ett ”fast track”, för utveckling av unga ingenjörer, berättade Annika.
 

Hon berättade också att pandemin inledningsvis påverkade Gyproc och resten av branschen men att efterfrågan på byggnadsmaterial är mycket stor och att produktionen går för fullt sedan en tid.
 

Studentprojekt

Ett särskilt intresse väckte studentprojektet i STUNS regi på Gyproc. STUNS är en stiftelse som finansieras av både offentliga och privata aktörer för att möjliggöra att forskningsresultat och innovationer ska komma till verklig nytta i näringslivet och samhället. Detta sker i samverkansprojekt mellan Uppsala universitet, SLU Sveriges Lantbruksuniversitet, företag samt Håbo och andra kommuner i länet.
 

Landshövding Göran Enander är ordförande i stiftelsen och ville gärna höra hur arbetet för studenterna gått framåt på Gyproc. Under en rundtur i fabriken fick han ta del av idéer som studenterna kommit med som skulle kunna minska energianvändningen samt klimatavtrycket i Gyprocs produktion.
 

– STUNS ska skapa förutsättningar för innovation inom energi-, miljö- och klimatområdet. Som ordförande i STUNS är jag extra glad åt att se hur akademisk kunskap kommer företaget till godo och att studenterna får en praktisk och konkret inblick i yrkeslivet redan under studietiden och inte minst att det kan bidra till en mer hållbar produktion, kommenterade landshövdingen