Tyst och ombonat i trähuset Mesanseglet

Publicerat
Mesanseglet på Öster Mälarstrand i Västerås

Det nyskapande sexvåningshuset i trä Mesanseglet, på Öster Mälarstrand i Västerås,  rymmer bland annat en innovativ undertakkonstruktion med fjäderupphängningen GK 41, där målet var att uppnå ljudklass B enligt svensk ljudstandard. Gyproc har varit med om att ta fram både taklösningen och väggkonstruktionen.

Nu när Mesanseglet står färdigt och hyresgästerna har flyttat in, visar det sig att ljudkraven har uppfyllts med råge.
 

– De mätningar som har utförts visar att det nästan är ”för tyst”, att det är i vissa delar av huset till och med är ljudklass A, berättar Thomas Wall, projektchef på hyresvärden Bostads AB Mimer i Västerås.
 

Mycket tyst och lugnt

– Vi har ännu inte genomfört någon hyresgästenkät om hur man upplever ljudnivån, men gensvaret som nått våra kvartersvärdar är att huset upplevs som mycket tyst och lugnt. Ett hus med massiv trästomme skapar en särskild känsla som är svår att sätta fingret på, den upplevs dock som mycket trivsam och ombonad, säger Thomas Wall.
 

För Mimer har bygget av Mesanseglet inneburit flera viktiga lärdomar, eftersom den långsiktiga planen är att bygga fler flerfamiljshus i trä i Västerås.
 

– En lärdom är att se över dimensioneringen; man behöver inte ”ta i” så mycket som vi gjorde i Mesanseglet. Nu har vi en referenspunkt, där vi har kunnat utvärdera metodik och konstruktion. Vi har inga trähusbyggen i gång just nu, men planerar delar av ett helt bostadsområde med trähus i framtiden. Jag är säker på att vi kommer att få stor användning för den tekniska kompetens som vi har byggt upp inom företaget, säger Thomas Wall.
 

"Här vill jag bo"

Lena Pettersson bor med sin man Åke i en av lägenheterna i Mesanseglet. Paret flyttade in i augusti 2016 och trivs otroligt bra i huset.
 

– Redan när jag klev över tröskeln för första gången kände jag ”Här vill jag bo”. Och då var lägenheten inte ens färdig, det fanns inte ens en ytterdörr! Det känns som en dröm att bo här, säger Lena Pettersson entusiastiskt.
 

Genom en ren tillfällighet upptäckte Åke Pettersson Mesanseglet när han gick förbi Mimers kontor och anmälde då intresse för lägenheten. Bostadsbristen är stor även i Västerås och kön för en hyreslägenhet är lång, så det var till parets stora förvåning, och genom ett påpassligt återbud, som lägenheten blev deras.
 

– Att bo i ett trähus skapar en särskild känsla som är svår att beskriva, men som är tydlig för alla som besöker oss. Det känns ombonat och är väldigt tyst. Vår tidigare lägenhet var väldigt lyhörd i jämförelse med denna, säger Lena Pettersson, som har övertygat många i bekantskapskretsen att också vilja bo i trähus.
 

Hennes berättelse om ett mycket tyst hus delas av många andra boende.
 

Nedpendlat akustikundertak

– Jag har till exempel hört om annonserade fester som grannarna har trott blivit inställda eftersom man inte upplevt några störningar under kvällen, berättar Thomas Wall. Det nedpendlade akustikundertaket med fjäderupphängning har uppfyllt alla krav, både när det gäller ljuddämpning och att klara av rörelser i huset. Det är oundvikligt att ett trähus rör på sig, men undertaket har klarat alla påfrestningar utan några synliga sprickor.
 

Även om trästommen inte är synlig finns det många andra detaljer i huset som påminner om den. Fasaden är täckt med horisontella brädor och i trapphusen pryds väggarna av trädetaljer, metallkottar och bilder på löv som prunkar av klorofyll. Trappstegen som leder upp i husets sex våningar är tillverkade av trä, detsamma gäller trappräckena. Ett år efter inflyttning doftar husets insida fortfarande av trä. Längs med fasaden sträcker sig böljande balkonger som ger hela huset en organisk känsla.
 

Mätningar visar på väldigt bra ljudegenskaper

Ljudmätningarna i Mesanseglet utfördes av ADL Konsult i Stockholm. Akustiker Johan Odermalm förklarar hur mätningarna går till:
 

– Vi mäter stegljudsnivå med hjälp av en särskild maskin som släpper flera tyngder mot golvet. Luftljudsisolering mäts med hjälp av rundstrålande högtalare. Våra mätningar visar på väldigt bra ljudegenskaper både när det gäller luft- och stegljud, som pendlar mellan ljudklass A och B, säger han.
 

– Det kan också sägas att den metod och krav som används för mätning av ljudreduktion och stegljud inte är riktigt anpassad för hus med trästomme, utan i stället för betongstomme. Därför säger kanske inte mätresultatet för låga frekvenser hela sanningen. Utvecklingen av mätmetoder och krav har inte riktigt hängt med i det ökande byggandet av trähus, men nya mätmetoder och krav är på gång, säger Johan Odermalm.
 

Akustikkravet för ljudklass B uppfylldes bland annat genom att lägenheternas vägar och tak inte har någon direktkontakt med trästommen. Lägenheten och trästommen skiljs åt med en lätt påbyggnadsvägg som är en fristående schaktvägg. Vid behov av stöd till massivvägen används vibrationsdämpande gummidistanser. Genom att undertak och påbyggnadsväggar skiljs från trästommen, så kommer lägenheterna att fungera som en ”box i box”. Man har också tagit fram en konstruktionslösning av bjälklagen förbättrade med bland annat ballast som har gett extra effekt på ljudreduceringen.
 

Taket är ett nedpendlat fast gipsundertak, där stålstommens upphängning har en unik fjäderkonstruktion (GK 41), som dämpar vibrationer. Fjädringen sker i klämkopplingen som hängs upp i nedpendlade gängstänger från bjälklaget ovanför.
 

Byggmetoden som använts i projektet med prefabricerade planelement har dessutom snabbat på byggprocessen genom ett enklare montage och färre arbetsmoment.