Vår lättare skiva i ny färg

Publicerat
Ergolite skiva i ny färg

Gyproc Ergolite® lanserades första gången 2013 och var då den första i sitt slag i Europa.

Den unika lättviktsteknologin med glasfiberarmerad gipskärna med luftporer, omgiven av gips med hög densitet, skyddad av kraftig och stark kartong gör att Gyproc ErgoLite® är betydligt lättare än traditionella skivor, hela 25% lättare. Gyproc Ergolite® skivan har fått nytt utseende och känns nu igen på den gröna färgen.

 

Trots sin lätthet är Gyproc Ergolite® lika stark som en standardgipsskiva med mycket god prestanda när det gäller brandisolering, hållfasthet och akustik. Skivan används invändigt i väggar och tak, som rumsavskiljare och i brand- och ljudavskiljande konstruktioner.

 

Lägre CO2-avtryck vid tillverkningen

Med reducerad vikt följer även viktiga miljöfördelar. Lägre vikt vid frakt ger lägre bränsleförbrukning och en reducering av CO2–utsläppen. Nyligen har Gyproc genomfört en ny Livscykelanalys (LCA) för Gyproc ErgoLite® som visar produktens miljöpåverkan under hela livscykeln. Produktionssätt och skivans uppbyggnad gör att den har 17% lägre CO2-utsläpp än vid tillverkning av traditionella gipsskivor. Resultatet redovisas i en tredjepartsverifierad EPD, miljövarudeklaration, som bland annat redovisar produktens koldioxidutsläpp.