Fribärande undertak med Gyproc DUROnomic förstärkningsreglar - Montering av gipsskivor

Fribärande undertak med Gyproc DUROnomic förstärkningsreglar

Montering av profiler

I. Montering av gipsskivor, första lag
II. Montering av gipsskivor, andra lag
III. Montering av skruvar, kantavstånd
IV. Fogning och ytbehandling

Konstruktionsdetaljer

1. Ev. polyetenduk, Gyproc GPD
2. Kantprofil, Gyproc GFS Förstärkningsskena
3. Regel, Gyproc GFR Förstärkningsregel
4. Gyproc gipsskivor, första skivlag
5. Skruv, Gyproc QSB 25 till första skivlag
6. Gyproc gipsskivor, andra skivlag
7. Skruv, Gyproc QSB 41 till andra skivlag
8. Ev. fogmassa för akustisk tätning, Gyproc G 55

Innan du börjar montera fribärande undertak, säkerställ att profilerna klarar maximal spännvidd enligt dimensioneringstabell i Gyproc Handbok kapitel Fribärande undertak. Säkerställ också att sakkunnig bedömer att väggarna kan bära undertakets vikt och att infästningar utförs tillräckligt säkra. Observera att det fribärande undertaket inte får belastas med ytterligare last.

Alla skenor ska fästas vid underlaget med lämplig infästning.
Kapning av stålprofilerna kan göras med nibblingsmaskin eller kapsåg.

Montering

Montering av gipsskivor

Gipsskivorna monteras enligt bilderna. 

Skivornas kortkanter förskjuts mellan varje skivrad.

Spara 5–7 mm avstånd till omgivande byggnadsdel för att ge plats för eventuell fog.

OBS!
För brandklass EI 30 och två lag Gyproc 12,5 mm Gipsskivor krävs att alla skivkanter ska vara understödda. Skivorna längsmonteras mot sekundärprofil på c 300 mm och kortkanter underbyggs med PB 100.  Vid brandkrav krävs oftast att båda skivlagen fullskruvas. Kontrollera bygghandlingarna.

Montering av gipsskivor, andra lag

Montering av gipsskivor, yttre lag

Yttre laget gipsskivor monteras med alla skivskarvar förskjutna i förhållande till första lagets. 
Långsidorna förskjuts minst 150 mm från första lagets skivskarv. 
Skivorna monteras med Gyproc Quick QSB 41 skruv med c:a 200 mm mellanrum längs gipsskivans kanter och med c:a 300 mm mellanrum mot mellanliggande reglar. 
Spara 7-10 mm avstånd till omgivande byggnadsdel för att ge plats för eventuell fog.

Montering av skruvar, kantavstånd

Montering av skruvar, kantavstånd

Skruvarna placeras med ett avstånd av 15 mm till skivans skurna kortkant och 10 mm till skivans kartongklädda sidokant.

Fogning och ytbehandling

Fogning och ytbehandling

Foga med fogmassa för akustisk tätning mot alla byggnadsdelar längs undertakets ytterkant. Ytan spacklas och målas enligt gällande föreskrifter.