Fribärande undertak med Gyproc DUROnomic förstärkningsreglar - Montering av profiler

Fribärande undertak med Gyproc DUROnomic förstärkningsreglar

Montering av profiler

I - Montering av kantprofiler
II - Montering av reglar

Konstruktionsdetaljer

1. Ev. polyetenduk, Gyproc GPD
2. Kantprofil, Gyproc GFS Förstärkningsskena
3. Infästning passande till underlaget (ej Gyproc produkt)
4. Regel, Gyproc GFR Förstärkningsregel
5. Skruv, Gyproc Quick QPB 13
6. Ev. fogmassa för akustisk tätning
 

Innan du börjar montera fribärande undertak, säkerställ att profilerna klarar maximal spännvidd enligt dimensioneringstabell i Gyproc Handbok kapitel Fribärande undertak. Säkerställ också att sakkunnig bedömer att väggarna kan bära undertakets vikt och att infästningar utförs tillräckligt säkra. Observera att det fribärande undertaket inte får belastas med ytterligare last.

Alla skenor ska fästas vid underlaget med lämplig infästning.
Kapning av stålprofilerna kan göras med nibblingsmaskin eller kapsåg.

Markera undertakets placering på väggarna.  Fäst kantskenorna med max lämplig infästning på 400 mm mellanrum mellan infästningarna (placera samtidigt ev. polyetenduk mellan vägg och skena).  Avståndet från änden av kantskenan till första resp. sista infästning ska vara max. 100 mm.

Montering av kantprofiler

Markera undertakets placering på väggarna. 
Fäst kantskenorna med max lämplig infästning på 400 mm mellanrum mellan infästningarna (placera samtidigt ev. polyetenduk mellan vägg och skena). 
Avståndet från änden av kantskenan till första resp. sista infästning ska vara max. 100 mm.

Montering av reglar

Montering av reglar

Montera mellanliggande reglar genom att fästa dem i kantskenan med 2 skruvar i vardera änden eller enligt dimensioneringstabell i Gyproc Handbok kapitel Fribärande undertak. 


Reglarnas kapas till så att det återstår max. 5 mm mellanrum i vardera änden.