Hero Image
Image
Gyproc GK-system för nedpendlat undertak

Gyproc GK-system för nedpendlat undertak

Gyproc GK är ett system för nedpendlade undertak eller direkt fastmonterade undertak.

Systemet gör det möjligt att uppnå helt plana undertaksytor. Och du monterar undertaket snabbt med Gyproc GK-systemet. Montering går upp till 50 % snabbare eftersom du bara klickar undertaket på plats. Därför är GK-systemet det optimala valet, ur såväl byggherrens som arkitektens, entreprenörens och montörens perspektiv.

Smidigt och lätt

Genom att använda GK-systemet, slipper du använda verktyg som annars är nödvändiga för montering av traditionella nedpendlade undertak. Systemet monteras genom att klicka ihop profilerna med fästet – en process som är avsevärt snabbare än montering av traditionella nedpendlade undertak där profilerna skruvas ihop. Dessutom kan profilerna efter montering justeras i både bredd och höjd, vilket gör det möjligt att korrigera eventuella ojämnheter.

Snygg yta

Med Gyproc GK är det lätt att få ett helt plant bärverk för montage av underliggande undertaksskivor. Därmed skapas optimal bas för montering av skivlag. Kort sagt, du får lätt ett plant och snyggt undertak. 

En eller två nivåer

Gyproc GK-systemet finns för montering i en eller två nivåer.

Med GK i en nivå får du en lägre konstruktionshöjd med bra stöd för alla skivkanter som är en fördel vid montering av ett lag gipsskivor.

Med GK i två nivåer får du fördelar med snabbare montering med färre produkter och justerbarhet jämfört med en traditionell primär/sekundär konstruktion.

Monteringsanvisningar

Här kan du titta på monteringsanvisningar för Gyproc GK.
 

Gyproc GK system i en nivå   Gyproc GK system i två nivåer

 

Fördelarna med Gyproc GK

  • Helt plana undertaksytor
  • Upp till 50 % snabbare montering
  • Mer plats för installationer och möjlighet för högre takhöjd
  • Bred anläggningsyta för montering av gipsskivor
  • Flexiblare – justerbar i höjd och bredd efter montering
  • Kan användas som en ljudisolerande undertakslösning