Nedpendlat undertak med Gyproc GK system i en nivå - Montering av profiler

Nedpendlat undertak med Gyproc GK system i en nivå

Montering av profiler

I - Montering av kantprofiler
II - Montering av upphängning
III - Montering av bärprofiler
IV - Skarvning av profiler
V - Montering av tvärprofiler


Konstruktionsdetaljer
1. Kantskena, Gyproc GK-C
2. Infästning anpassad till underlaget (ej Gyproc produkt)
3. Bärprofil, Gyproc GK 1
4. GK-upphängning, till exempel GK 25-26
5. Skruv, öglebult eller annan infästning passande till underlaget (ej Gyproc produkt)
6. Skarvbeslag, GK 20
7. Kopplingsbeslag - GK 21
8. Tvärprofil, GK 2 (alt. GK 3 eller GK 4)
9. Gyproc gipsskivor
10. Ev. fogmassa för akustisk tätning
 

All fastsättning i underlaget ska göras med lämplig metallinfästning, t.ex. skruv, öglebult eller ankare – Använd inte plastplugg. Kapning av stålprofilerna kan göras med plåtsax. 

Montering av kantprofiler

Montering av kantprofiler

Fäst kantprofilerna med max 400 mm mellanrum mellan infästningarna. 

Avståndet från änden av kantskenan till första respektive sista infästning ska vara max. 100 mm.

Montering av upphängning

Montering av upphängning

Infästning i ovanliggande konstruktion ska göras med lämplig metallinfästning, t.ex. skruv, öglebult. 

Avstånd mellan varje GK-upphängning 850–1200 mm (a), se datablad 3.5.1:101 Gyproc Handbok  

Upphängningarna justeras så att de är på samma nivå. 

Montering av bärprofiler

Montering av bärprofiler

Bärprofiler GK 1 monteras c 900 mm (b) .

Bärprofilen skjuts in i kantskenan.    

Skarv

Skarvning av profiler

GK 1 profiler skarvas med GK 20 skarvbeslag.

 

Montering av tvärprofiler

Montering av tvärprofiler

Tvärprofilerna GK 2 (alt. GK 3 eller GK 4) monteras mot bärprofilerna GK 1 med c 400 mm (c) med kopplingsbeslag GK 21. Bär- och tvärprofilerna "klickas" samman där de möter varandra. 

Mot vägg skjuts tvärprofilen in i kantskenan GK-C. 

Profilerna justeras så att de passar in med rätt avstånd i förhållande till valda undertaksskivor, och upphängningen finjusteras så hela upphängningen ligger plant.