Nedpendlat undertak med Gyproc GK system i två nivåer - Montering av profiler

Nedpendlat undertak med Gyproc GK system i två nivåer

Montering av profiler

I - Montering av kantprofiler
II - Montering av upphängning
III - Montering av bärprofiler
IV - Skarvning av profiler
V - Montering av tvärprofiler

Konstruktionsdetaljer

1. Kantskena, Gyproc GK-C
2. Infästning anpassad till underlaget (ej Gyproc produkt)
3. Bärprofil, Gyproc GK 1
4. GK-upphängning, till exempel GK 25-26
5. Skruv, öglebult eller annan infästning passande till underlaget (ej Gyproc produkt)
6. Skarvbeslag, GK 20
7. Kopplingsbeslag, GK 22
8. Tvärprofil, GK 1
9. Gyproc gipsskivor
10. Ev. fogmassa för akustisk tätning

All fastsättning i underlaget ska göras med lämplig metallinfästning, t.ex. skruv, öglebult eller ankare – Använd inte plastplugg. Kapning av stålprofilerna kan göras med plåtsax.

1

Montering av kantprofiler

Fäst kantprofilerna med max 400 mm mellanrum mellan infästningarna. 

Avståndet från änden av kantskenan till första respektive sista infästning ska vara max. 100 mm.

2

Montering av upphängning

Infästning i ovanliggande konstruktion ska göras med lämplig metallinfästning, t.ex. skruv eller öglebult.  

Avståndet mellan varje GK-upphängning i samma GK-bärprofil är 850–1200 mm (a) se datablad 3.5.1:102 i Gyproc Handbok.  

Upphängningarna justeras så att de är på samma nivå.

Det finns flera olika typer av GK-upphängning se Montering av GK-upphängning varianter.

3

Montering av bärprofiler

Översta bärprofiler GK 1 monteras med GK-upphängning med inbördes avstånd 850–1200 mm (b) se datablad 3.5.1:102 i Gyproc Handbok
I vardera änden placeras profilen ovanpå kantskenans övre fläns (gäller ej vid användning av kantprofil AC).

4

Skarvning av profiler

GK 1 profiler skarvas på längden med GK 20 skarvbeslag.

 
 

5

Montering av tvärprofiler

Nedre GK 1-profiler monteras mot övre GK 1-profil med GK 22 kopplingsbeslag. Profilerna "klickas" samman där de korsar varandra. 
I vardera ytteränden skjuts tvärprofilen in i kantskenan GK-C. 
Profilerna justeras så att de passas in med rätt avstånd (c) i förhållande till valda undertaksskivor, och upphängningen finjusteras så hela upphängningen ligger plan.