Gyproc THERMOnomic stålprofiler och 1200 mm breda skivor - Montering av invändig horisontell z-profil

Ytterväggar med Gyproc THERMOnomic stålprofiler och 1200 mm breda skivor

Montering av invändig horisontell z-profil

  1. Montering av yttre isolering och ångspärr
  2. Montering av kantprofil mot skenor
  3. Montering av profiler runt fönster
  4. Montering av Z-profil
  5. Montering av hörnprofil
     

Konstruktionsdetaljer

1. Ångspärr
2. U-profil, Gyproc THU 45-120
3. Z-profil, Gyproc THZ 45-120
4. Hörnprofil, Gyproc H 50/50
5. Skruv, Gyproc QPBT 16

 

Montering av yttre isolering och ångspärr

Montering av yttre isolering och ångspärr

Placera isolering mellan de vertikala slitsade stålreglarna. 
Fäst ångspärren mot stålreglarna med dubbelhäftande tejp anpassad för ändamålet. 

Montering av kantprofil mot skenor

Montering av kantprofil mot skenor

Montera THU-profiler längs THS-skenorna i väggens under- och överkant med skruv QPBT 16, max. 400 mm mellan infästningarna.

Montering av profiler runt fönster

Montering av profiler runt fönster

Montera THU-profiler längs profilerna runt öppningar för fönster med skruv QPBT 16, max. 400 mm mellan infästningarna.

4

Montering av Z-profil

Montera THZ-profiler horisontellt mot THR-reglarna c 450 mm med skruv QPBT 16. 

Där THZ-profiler skjuts in i THU-profiler fästs dessa samman med skruv QPBT 16.

Montering av hörnprofil

Montering av hörnprofil

Montera hörnprofiler H 50/50 i innerhörn som understöd för gipsskivor. 

Hörnprofilens båda flänsar fästs växelvis mot underliggande profiler med skruv QPBT 16.