Gyproc THERMOnomic stålprofiler och 1200 mm breda skivor - Montering av vindskyddsskiva

Ytterväggar med Gyproc THERMOnomic stålprofiler och 1200 mm breda skivor

Montering av vindskyddsskiva

  1. Montering av tätningsprofil
  2. Montering av vindskyddsskiva


Konstruktionsdetaljer

1. Vindskyddsskiva, Glasroc H Storm GHS 9
2. Tätningsprofil, Glasroc G 9 Vindskyddsprofil i stål
3. Isolering
4. Skruv, Gyproc QPBT 16
5. Skruv, Gyproc QSBW Skruv med borrspets alt. QSTW Kombiskruv till yttervägg

 

 

Montering av tätningsprofil

Montering av tätningsprofil

Horisontella skivkanter måste tätas med vindskyddsprofil Gyproc G 9, som fästs med skruv Gyproc QSTW 32 med 200 mm mellan infästningarna.

Vid exponeringstid upp till 12 månader eller höga krav på vindtäthet använd Glasroc GST Vindtätningstejp tillsammans med T-Kortling T 60/9.

Montering av vindskyddsskiva

Montering av vindskyddsskiva

Montera vindskyddsskiva med Gyproc QSTW 32 alternativt QSBW 31 skruv. 
Skruvarna placeras med ett avstånd av 15 mm till skivans skurna kortkant och 10 mm till skivans kartongklädda sidokant.