Arbetsmiljön hos Gyproc

Arbetsmiljö på Gyproc

Gyproc arbetar kontinuerligt med att säkra högsta möjliga säkerhet och bästa möjliga arbetsmiljö, både för våra egna anställda och för dem som hanterar våra produkter i vardagen.

Medarbetarnas trivsel är viktig för Gyproc. Personalen är en viktig resurs i företaget varför det är viktigt att skapa bra och flexibla ramar för individer, såväl arbetsmässigt som socialt.
 

Det ska vara trevligt att komma till jobbet. Gyproc utför regelbundet trivselundersökningar för att identifiera områden som kan förbättras. Våra anställda ska känna tillfredsställelse och vara medvetna om de ramar som finns så att de kan utnyttja sina förmågor och bidra till en bättre arbetsplats. Det kräver att de har en säker arbetsplats som tar hand om både den fysiska och psykiska arbetsmiljön. 
 

Gyproc lägger också stor vikt vid frihet under ansvar och att vi tillsammans har det bra på jobbet och med varandra. Varje år har vi utvecklingssamtal med anställda där individens utvecklingsmöjligheter och önskemål diskuteras och följs upp.

Säkerhet är vår första prioritet

På vår fabrik i Bålsta genomför vi dagligen säkerhetsinspektioner för att säkra att de anställdas arbetsförhållanden är så säkra som möjligt. Alla våra anställda är aktiva i hanteringen av den dagliga säkerheten och bidrar till att registrera och lösa eventuella problem.  
 

Vi genomför även säkerhets- och arbetsmiljöprojekt, som bidrar till att öka säkerheten och förbättra arbetsmiljön.
 

Inom Saint-Gobaingruppen, som Gyproc är en del av, har vi infört en del generella säkerhetsförbättrande åtgärder som dagligen följs av alla våra anställda i hela världen. Till exempel så har vi på oss skyddande arbetskläder med hög synlighet, vi håller i räcket när vi går i trappor och mobiltelefoner används stående, inte gående. Dessutom backar vi in när vi parkerar för att få säkrare parkeringsplatser. Det är enkla riktlinjer som bidrar till att öka säkerheten för oss alla.
 

Inom Gyproc

  • sätter vi ambitiösa mål för vårt säkerhets- och arbetsmiljöarbete
  • arbetar vi målinriktat med att förebygga arbetsolyckor och arbetsrelaterade sjukdomar
  • förbättrar vi ständigt arbetsmiljön och fasthåller uppnådda resultat
  • utvärderar vi ständigt arbetet med att skapa en bra och säker arbetsmiljö
  • utvecklar och upprätthåller vi våra anställdas kompetenser, så att de känner tillfredsställelse med utförda arbetsuppgifter och är redo att ta på sig varierande arbetsuppgifter
  • följer vi gällande lagstiftning och övriga avtal, inklusive krav från Saint-Gobaingruppen
     


Gyproc har en ISO 45001 certifiering, vilket betyder att vi har förpliktigat oss att arbeta målinriktat med att skapa, fasthålla och förbättra en hälsosam och säker arbetsmiljö.

Säkerheten i fokus - Film för chaufförer