Gyproc standardstålstomme c 450 med Gyproc Normal
Läs mer
Dölj

Gyproc ER 45/45 (450) NN-NN M0

Dubbla Gyproc Normal på varje sida av stålstomme. Skenor 45 mm och reglar Gyproc ER 45 med regelavstånd 450 mm. Ingen isolering.

Ljudisolering (dB)
DnT,w
38
Ljudisolering (dB)
RW
42
Brandklass EI
60

Systemet är uppbyggt av Gyproc gipsskivor på en stålstomme bestående av reglar Gyproc ER som kan monteras i skenor Gyproc SK, SKP eller i kantprofil Gyproc Acounomic. Väggens uppbyggnad kan utföras som enkelvägg, saxad vägg eller som dubbelvägg. Mineralull krävs vid vissa ljudkrav.

Systemets fördelar

Raka, formstabila och lätta konstruktioner. Formstabilt ytskikt; bra underlag för bl. a. kakel, färg och tapeter. Enkelt, snabbt montage. Drar inte till sig fukt.

  1. Skena Gyproc SKP 45 som kantprofil (i golv, vägg och tak)
  2. Regel Gyproc ER 45 ERGOstål, c 450 mm
  3. 2 x 12,5 mm Gyproc GNE 13 Normal Ergo

Egenskaper

Allmänt
Gyproc ER 45/45 (450) NN-NN M0
3.1.6:104
153
Mått
2850 mm
95 mm
450 mm
Brandmotstånd
60
Ljudisolering
DnT,w
38 dB
RW
42 dB
100 mm

Ljudisolering

Fältvärde DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se kapitlet Byggnadsakustik i Gyproc Handbok. Typdetaljer i kap 3.1.1 är beskrivna för Gyproc XR system, men kan utföras på motsvarande sätt för Gyproc ER system. Information om ljudisolering i fält ska ses som vägledning i projektens tidiga skede. För slutgiltig dimensionering av konstruktioner bör beräkningsstandarden SS-EN 12354-1 användas.

Laboratorievärde RW uppmätta i laboratorium eller beräknade, se vidare information i kapitel Byggnadsakustik i Gyproc Handbok. Värdena är det som maximalt kan uppnås, utan inverkan av anslutande konstruktioner eller installationer.

Betongbjälklag

Information för projektering i tidiga skeden. DnT,w-värdet avser vägg i kombination med två betongbjälklag, av typen massiva fribärande betongjälklag, i byggnader med lätt yttervägg och anslutande lätt innervägg. Se även anslutning av vägg mot betongplatta respektive håldäck i Gyproc Handbok. För exakt dimensionering av vägg- och bjälklagstyper bör SS-EN 12354-1 användas. Vid andra bjälklagstyper, rådgör med stomleverantören.

Prisindex

Redovisat prisindex utgår från konstruktionen Gyproc ER 70/70 (450) N-N M0 = Prisindex 100.

Dokumentation

Välj alla
Handbok
2 datasheets related with the system
2 datasheets related with the system
Innerväggar - Gyproc ER Standardreglar - Handbok10
Innerväggar - Gyproc XR - Gyproc ER - Detaljer - Handbok 10
Ritning
2 datasheets related with the system
2 datasheets related with the system
CAD-SE-Gyproc-ER-45-45-450-NN-NN-M0-PDF
CAD-SE-Gyproc-ER-45-45-450-NN-NN-M0.dwg