Gyproc standardstålstomme c 450 med Gyproc Habito
Läs mer
Dölj

Gyproc ER 45/45x2 (450) HNN-NNH M90

En skiva Gyproc Habito med dubbla Gyproc Normal innanför på varje sida av stålstomme. Skenor 45 mm och reglar 2x Gyproc ER 45 med regelavstånd 450 mm. Isolering: 90 mm mineralull - Isover glasull. Luftspalt: min 15mm.

Ljudisolering (dB)
DnT,w
56
Ljudisolering (dB)
DnT,w+C50-3150
56.00
Ljudisolering (dB)
RW
69
Ljudisolering (dB)
RW+C50-3150
64
Brandklass EI
90

Systemet är uppbyggt av Gyproc gipsskivor på en stålstomme bestående av reglar Gyproc ER som kan monteras i skenor Gyproc SK, SKP eller i kantprofil Gyproc Acounomic. Väggens uppbyggnad kan utföras som enkelvägg, saxad vägg eller som dubbelvägg. Mineralull krävs vid vissa ljudkrav.

Systemets fördelar

Raka, formstabila och lätta konstruktioner. Formstabilt ytskikt; bra underlag för bl. a. kakel, färg och tapeter. Enkelt, snabbt montage. Drar inte till sig fukt.

  1. Kantprofil Gyproc AC 45/40 ACOUnomic (i golv, vägg och tak)
  2. Regel Gyproc ER 45, c 450
  3. 12,5 mm Gyproc Habito Gipsskivor
  4. 12,5 mm Gyproc Normal Gipsskivor
  5. 2 x 45 mm mineralull

Egenskaper

Allmänt
Gyproc ER 45/45x2 (450) HNN-NNH M90
3.1.6:114
297
Mått
2850 mm
Brandmotstånd
90
Ljudisolering
DnT,w
56 dB
DnT,w+C50-3150
56 dB
RW
69 dB
RW+C50-3150
64 dB
250 mm

Ljudisolering

Fältvärde DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se kapitlet Byggnadsakustik i Gyproc Handbok. Information om ljudisolering i fält ska ses som vägledning i projektens tidiga skede. För slutgiltig dimensionering av konstruktioner bör beräkningsstandarden SS-EN 12354-1 användas.

Laboratorievärde RW uppmätta i laboratorium eller beräknade, se vidare information i kapitel Byggnadsakustik i Gyproc Handbok. Värdena är det som maximalt kan uppnås, utan inverkan av anslutande konstruktioner eller installationer.

Betongbjälklag

Information för projektering i tidiga skeden. DnT,w-värdet avser vägg i kombination med två betongbjälklag, av typen massiva fribärande betongjälklag, i byggnader med lätt yttervägg och anslutande lätt innervägg. Se även anslutning av vägg mot betongplatta respektive håldäck i Gyproc Handbok. För exakt dimensionering av vägg- och bjälklagstyper bör SS-EN 12354-1 användas. Vid andra bjälklagstyper, rådgör med stomleverantören.

Prisindex

Redovisat prisindex utgår från konstruktionen Gyproc ER 70/70 (450) N-N M0 = Prisindex 100.

Dokumentation

Välj alla
Handbok
2 datasheets related with the system
2 datasheets related with the system
Innerväggar - Gyproc ER Standardreglar - Handbok10
Innerväggar - Gyproc XR - Gyproc ER - Detaljer - Handbok 10
Ritning
2 datasheets related with the system
2 datasheets related with the system
CAD-SE-Gyproc-ER-45-45x2-450-HNN-NNH-M90-PDF
CAD-SE-Gyproc-ER-45-45x2-450-HNN-NNH-M90.dwg