Gyproc standardstålstomme c 450 med Gyproc ErgoLite
Läs mer
Dölj

Gyproc ER 70/70 (450) EE-EE M45

Dubbla Gyproc ErgoLite på varje sida av stålstomme. Skenor 70 mm och reglar Gyproc ER 70 med regelavstånd 450 mm. Isolering: 45 mm mineralull - Isover glasull.

Ljudisolering (dB)
DnT,w
41
Ljudisolering (dB)
RW
45
Brandklass EI
60

Systemet är uppbyggt av Gyproc gipsskivor på en stålstomme bestående av reglar Gyproc ER som kan monteras i skenor Gyproc SK, SKP eller i kantprofil Gyproc Acounomic. Väggens uppbyggnad kan utföras som enkelvägg, saxad vägg eller som dubbelvägg. Mineralull krävs vid vissa ljudkrav.

Systemets fördelar

Raka, formstabila och lätta konstruktioner. Formstabilt ytskikt; bra underlag för bl. a. kakel, färg och tapeter. Enkelt, snabbt montage. Drar inte till sig fukt.

1. Kantprofil Gyproc AC 70/40 ACOUnomic (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc ER 70, c 450
3. 12,5 mm Gyproc Ergolite Gipsskivor
4. Min 45 mm mineralull

Egenskaper

Allmänt
Gyproc ER 70/70 (450) EE-EE M45
3.1.6:106
182
Mått
3750 mm
Brandmotstånd
60
Ljudisolering
DnT,w
41 dB
RW
45 dB
100 mm

Ljudisolering

Fältvärde DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se kapitlet Byggnadsakustik i Gyproc Handbok. Information om ljudisolering i fält ska ses som vägledning i projektens tidiga skede. För slutgiltig dimensionering av konstruktioner bör beräkningsstandarden SS-EN 12354-1 användas.

Laboratorievärde RW uppmätta i laboratorium eller beräknade, se vidare information i kapitel Byggnadsakustik i Gyproc Handbok. Värdena är det som maximalt kan uppnås, utan inverkan av anslutande konstruktioner eller installationer.

Betongbjälklag

Information för projektering i tidiga skeden. DnT,w-värdet avser vägg i kombination med två betongbjälklag, av typen massiva fribärande betongjälklag, i byggnader med lätt yttervägg och anslutande lätt innervägg. Se även anslutning av vägg mot betongplatta respektive håldäck i Gyproc Handbok. För exakt dimensionering av vägg- och bjälklagstyper bör SS-EN 12354-1 användas. Vid andra bjälklagstyper, rådgör med stomleverantören.

Prisindex

Redovisat prisindex utgår från konstruktionen Gyproc ER 70/70 (450) N-N M0 = Prisindex 100.

Dokumentation

Välj alla
Handbok
2 datasheets related with the system
2 datasheets related with the system
Innerväggar - Gyproc ER Standardreglar - Handbok10
Innerväggar - Gyproc XR - Gyproc ER - Detaljer - Handbok 10
Ritning
2 datasheets related with the system
2 datasheets related with the system
CAD-SE-Gyproc-ER-70-70-450-EE-EE-M45-PDF
CAD-SE-Gyproc-ER-70-70-450-EE-EE-M45.dwg