Schaktväggar med Gyproc standardstålstomme c 450
Läs mer
Dölj

Gyproc ER 70/70 (450) EEE-0 M70

Tre skivor Gyproc ErgoLite på ena sidan av stålstomme. Skenor 70 mm och reglar Gyproc ER 70 med regelavstånd 450 mm. Isolering: 70 mm mineralull - Isover glasull.

Ljudisolering (dB)
DnT,w
35
Ljudisolering (dB)
RW
38
Brandklass EI
60

Systemet är uppbyggt av Gyproc gipsskivor på stålstomme bestående av reglar Gyproc ER eller Gyproc R som kan monteras i skenor Gyproc SK, SKP eller i kantprofil Gyproc Acounomic. Mineralull krävs vid vissa ljudkrav.

Systemets fördelar

Raka, formstabila och lätta konstruktioner. Formstabilt ytskikt; bra underlag för bl. a. kakel, färg och tapeter. Enkelt, snabbt montage. Drar inte till sig fukt.

1. Skena Gyproc SKP 70 som kantprofil ( i golv, väggar och tak)
2. Regel Gyproc ER 70, c 450
3. 12,5 mm Gyproc Ergolite Gipsskivor
4. 70 mm mineralull

Egenskaper

Allmänt
Gyproc ER 70/70 (450) EEE-0 M70
3.1.6:101
140
Mått
3450 mm
Brandmotstånd
60
Ljudisolering
DnT,w
35 dB
RW
38 dB
100 mm

Ljudisolering

Fältvärde DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se kapitlet Byggnadsakustik i Gyproc Handbok. Information om ljudisolering i fält ska ses som vägledning i projektens tidiga skede. För slutgiltig dimensionering av konstruktioner bör beräkningsstandarden SS-EN 12354-1 användas.

Laboratorievärde RW uppmätta i laboratorium eller beräknade, se vidare information i kapitel Byggnadsakustik i Gyproc Handbok. Värdena är det som maximalt kan uppnås, utan inverkan av anslutande konstruktioner eller installationer.

Betongbjälklag

Information för projektering i tidiga skeden. DnT,w-värdet avser vägg i kombination med två betongbjälklag, av typen massiva fribärande betongjälklag, i byggnader med lätt yttervägg och anslutande lätt innervägg. Se även anslutning av vägg mot betongplatta respektive håldäck i Gyproc Handbok. För exakt dimensionering av vägg- och bjälklagstyper bör SS-EN 12354-1 användas. Vid andra bjälklagstyper, rådgör med stomleverantören.

Brandmotstånd

Brandklassen gäller oavsett vilken sida som utsätts för brandpåverkan.

Prisindex

Redovisat prisindex utgår från konstruktionen Gyproc ER 70/70 (450) N-N M0 = Prisindex 100.

Dokumentation

Välj alla
Handbok
2 datasheets related with the system
2 datasheets related with the system
Innerväggar - Gyproc ER Standardreglar - Handbok10
Innerväggar - Gyproc XR - Gyproc ER - Detaljer - Handbok 10
Ritning
2 datasheets related with the system
2 datasheets related with the system
CAD-SE-Gyproc-ER-70-70-450-EEE-0-M70-PDF
CAD-SE-Gyproc-ER-70-70-450-EEE-0-M70.dwg