Gyproc standardstålstomme c 450 med Gyproc Normal
Läs mer
Dölj

Gyproc ER 70/70 (450) NN-NN M45

Dubbla Gyproc Normal på varje sida av stålstomme. Skenor 70 mm och reglar Gyproc ER 70 med regelavstånd 450 mm. Isolering: 45 mm mineralull - Isover glasull.

Ljudisolering (dB)
DnT,w
44
Ljudisolering (dB)
RW
48
Brandklass EI
60

Systemet är uppbyggt av Gyproc gipsskivor på en stålstomme bestående av reglar Gyproc ER som kan monteras i skenor Gyproc SK, SKP eller i kantprofil Gyproc Acounomic. Väggens uppbyggnad kan utföras som enkelvägg, saxad vägg eller som dubbelvägg. Mineralull krävs vid vissa ljudkrav.

Systemets fördelar

Raka, formstabila och lätta konstruktioner. Formstabilt ytskikt; bra underlag för bl. a. kakel, färg och tapeter. Enkelt, snabbt montage. Drar inte till sig fukt.

1. Kantprofil Gyproc AC 70/40 ACOUnomic (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc ER 70, c 450
3. 12,5 mm Gyproc Normal Gipsskivor
4. Min 45 mm mineralull

Egenskaper

Allmänt
Gyproc ER 70/70 (450) NN-NN M45
3.1.6:106
173
Mått
4550 mm
Brandmotstånd
60
Ljudisolering
DnT,w
44 dB
RW
48 dB
150 mm

Ljudisolering

Fältvärde DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se kapitlet Byggnadsakustik i Gyproc Handbok. Typdetaljer i kap 3.1.1 är beskrivna för Gyproc XR system, men kan utföras på motsvarande sätt för Gyproc ER system. Information om ljudisolering i fält ska ses som vägledning i projektens tidiga skede. För slutgiltig dimensionering av konstruktioner bör beräkningsstandarden SS-EN 12354-1 användas.

Laboratorievärde RW uppmätta i laboratorium eller beräknade, se vidare information i kapitel Byggnadsakustik i Gyproc Handbok. Värdena är det som maximalt kan uppnås, utan inverkan av anslutande konstruktioner eller installationer.

Betongbjälklag

Information för projektering i tidiga skeden. DnT,w-värdet avser vägg i kombination med två betongbjälklag, av typen massiva fribärande betongjälklag, i byggnader med lätt yttervägg och anslutande lätt innervägg. Se även anslutning av vägg mot betongplatta respektive håldäck i Gyproc Handbok. För exakt dimensionering av vägg- och bjälklagstyper bör SS-EN 12354-1 användas. Vid andra bjälklagstyper, rådgör med stomleverantören.

Prisindex

Redovisat prisindex utgår från konstruktionen Gyproc ER 70/70 (450) N-N M0 = Prisindex 100.

Dokumentation

Välj alla
Handbok
2 datasheets related with the system
2 datasheets related with the system
Innerväggar - Gyproc ER Standardreglar - Handbok10
Innerväggar - Gyproc XR - Gyproc ER - Detaljer - Handbok 10
Ritning
2 datasheets related with the system
2 datasheets related with the system
CAD-SE-Gyproc-ER-70-70-450-NN-NN-M45-PDF
CAD-SE-Gyproc-ER-70-70-450-NN-NN-M45.dwg