Gyproc DUROnomic c 450 med Gyproc Habito och Gyproc Normal
Läs mer
Dölj

Gyproc GD 45/45x2 (450) HN-NH M90

En skiva Gyproc Habito med en Gyproc Normal innanför på varje sida av stålstomme. Skenor 45 mm och reglar 2x Gyproc GFR 45 med regelavstånd 450 mm. Isolering: 90 mm mineralull - Isover glasull. Luftspalt: min 15mm.

Ljudisolering (dB)
DnT,w
56
Ljudisolering (dB)
DnT,w+C50-3150
52.00
Ljudisolering (dB)
RW
65
Ljudisolering (dB)
RW+C50-3150
58
Brandklass EI
90

Duronomic-systemet består av Gyproc GFS förstärkningsskenor och Gyproc GFR förstärkningsreglar som är avsevärt kraftigare än vanliga stålprofiler. Systemet innefattar ett komplett dimensioneringsunderlag och omfattande anvisningar för konstruktionslösningar och monteringsanvisningar för produkterna.

Systemets fördelar

Optimal lösning för höga väggar. God stabilitet. Förberedd för kabeldragning. Hög hållfasthet. Bärande väggar kan byggas i upp till brandklass REI 90.

1. Förstärkningsskena Gyproc GFS 45 DUROnomic + GPD Polyetenduk och G 55 Akustikfogmassa vid alla gipsanslutningar
2. Förstärkningsregel Gyproc GFR 45 DUROnomic c 450 mm
3. 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal
4. 12,5 mm skiva Gyproc GHE 13 Habito
5. 2 x 45 mm Mineralull

Egenskaper

Allmänt
Gyproc GD 45/45x2 (450) HN-NH M90
290
Mått
3650 mm
Brandmotstånd
90
Ljudisolering
DnT,w
56 dB
DnT,w+C50-3150
52 dB
RW
65 dB
RW+C50-3150
58 dB
250 mm

Ljudisolering

Fältvärde DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se kapitlet Byggnadsakustik i Gyproc Handbok. Information om ljudisolering i fält ska ses som vägledning i projektens tidiga skede. För slutgiltig dimensionering av konstruktioner bör beräkningsstandarden SS-EN 12354-1 användas.

Laboratorievärde RW uppmätta i laboratorium eller beräknade, se vidare information i kapitel Byggnadsakustik i Gyproc Handbok. Värdena är det som maximalt kan uppnås, utan inverkan av anslutande konstruktioner eller installationer.

Betongbjälklag

Information för projektering i tidiga skeden. DnT,w-värdet avser vägg i kombination med två betongbjälklag, av typen massiva fribärande betongjälklag, i byggnader med lätt yttervägg och anslutande lätt innervägg. Se även anslutning av vägg mot betongplatta respektive håldäck i Gyproc Handbok. För exakt dimensionering av vägg- och bjälklagstyper bör SS-EN 12354-1 användas. Vid andra bjälklagstyper, rådgör med stomleverantören.

Prisindex

Redovisat prisindex utgår från konstruktionen Gyproc ER 70/70 (450) N-N M0 = Prisindex 100.

Dokumentation

Välj alla
Handbok
1 datasheet related with the system
1 datasheet related with the system
Innerväggar - Gyproc GD DUROnomic® Förstärkningsreglar - Handbok 10
Ritning
2 datasheets related with the system
2 datasheets related with the system
CAD-SE-Gyproc-GD-45-45x2-450-HN-NH-M90-PDF
CAD-SE-Gyproc-GD-45-45x2-450-HN-NH-M90.dwg