Gyproc Habito Inbrottsskydd
Läs mer
Dölj

Gyproc GD 70/70B (225) HH-0 M0

Dubbla Gyproc Habito på ena sidan av stålstomme. Skenor 70 mm och reglar Gyproc GFR 70 boxad med regelavstånd 225 mm. Ingen isolering.

Ljudisolering (dB)
DnT,w
30
Brandklass EI
30
Skyddsklass
SK 2

Inbrottsskyddande flerskiktsväggar med system Gyproc DUROnomic och skiva Gyproc Habito, i skyddsklass 3 och schaktvägg i skyddsklass 2. Lösningarna är testade av RISE och uppfyller kraven i SSF 1047-2 utgiven av SSF Stöldskyddsföreningen oktober 2004.

Det är mycket viktigt att angivna produkter används. Samt att monteringsanvisningar på www.gyproc.se för aktuellt utförande följs.

Lösningarna Gyproc Resistwall är certifierade av RISE med certifikat nummer C900869. Se gyproc.se/dokumentation.

För ett utökat skydd utöver kraven i SSF 1047-2 kan lösningarna kompletteras med sågskydd Gyproc Wallkeeper. Detta ger ett skydd mot sågande och roterande elverktyg t.ex batteridriven tigersåg, cirkelsåg samt kedjesåg och motorkap med tandad klinga.

  1. Förstärkningsskena Gyproc GFSB 70 som kantprofil (mot golv, vägg och tak)
  2. Boxade förstärkningsreglar Gyproc GFR 70, c 225 mm.
  3. 12,5 mm Gyproc GHE 13 Habito

Egenskaper

Allmänt
Gyproc GD 70/70B (225) HH-0 M0
3.2.11:110
Mått
8000 mm
Brandmotstånd
30
Inbrottsskydd
SK 2
Ljudisolering
DnT,w
30 dB
100 mm

Ljudisolering

Fältvärde DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se kapitlet Byggnadsakustik i Gyproc Handbok. Information om ljudisolering i fält ska ses som vägledning i projektens tidiga skede. För slutgiltig dimensionering av konstruktioner bör beräkningsstandarden SS-EN 12354-1 användas.

Laboratorievärde RW uppmätta i laboratorium eller beräknade, se vidare information i kapitel Byggnadsakustik i Gyproc Handbok. Värdena är det som maximalt kan uppnås, utan inverkan av anslutande konstruktioner eller installationer.

Betongbjälklag

Information för projektering i tidiga skeden. DnT,w-värdet avser vägg i kombination med två betongbjälklag, av typen massiva fribärande betongjälklag, i byggnader med lätt yttervägg och anslutande lätt innervägg. Se även anslutning av vägg mot betongplatta respektive håldäck i Gyproc Handbok. För exakt dimensionering av vägg- och bjälklagstyper bör SS-EN 12354-1 användas. Vid andra bjälklagstyper, rådgör med stomleverantören.

Brandmotstånd

Brandklassen gäller oavsett vilken sida som utsätts för brandpåverkan.

Prisindex

Redovisat prisindex utgår från konstruktionen Gyproc ER 70/70 (450) N-N M0 = Prisindex 100.

Dokumentation

Välj alla
Certifikat
1 datasheet related with the system
1 datasheet related with the system
Inbrottsskyddande produkt - Vägg - RISE Certifikat C900869
Handbok
1 datasheet related with the system
1 datasheet related with the system
Specialväggar - Inbrottsskydd - Handbok 10
Ritning
1 datasheet related with the system
1 datasheet related with the system
CAD-SE-Gyproc-GD-70-70B-225-HH-0-M0.dwg