Trästomme c 600 med Gyproc Normal
Läs mer
Dölj

Gyproc GT 45/45 (600) NN-NN M45

Dubbla Gyproc Normal på varje sida av trästomme. Kantprofil 45 mm och reglar 45 mm med regelavstånd 600 mm. Isolering: 45 mm mineralull - Isover glasull.

Ljudisolering (dB)
DnT,w
40
Ljudisolering (dB)
RW
44
Brandklass EI
60

Systemet är uppbyggt av Gyproc gipsskivor på en trästomme bestående av reglar som monteras mellan kantreglar. Stålprofiler kan användas som ett komplement till trä för att få en tekniskt och ekonomiskt bättre lösning. Väggens uppbyggnad kan utföras som enkelvägg, enkel trästomme eller som dubbelvägg. Mineralull i väggen kan förbättra brandisoleringen.

Systemets fördelar

Traditionellt och välkänt system. Trästomme av reglar med standarddimensioner. Särskilt lämpligt för privatbostäder. Lätt att bygga om.

1. Kantregel 45 x 45 mm
2. Väggregel 45 x 45, c 600
3. 12,5 mm Gyproc Normal Gipsskivor
4. Min 45 mm mineralull

Egenskaper

Allmänt
Gyproc GT 45/45 (600) NN-NN M45
3.1.51:105
Mått
3000 mm
Brandmotstånd
60
Ljudisolering
DnT,w
40 dB
RW
44 dB
100 mm

Ljudisolering

Fältvärde DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se kapitlet Byggnadsakustik i Gyproc Handbok. Brandklass för bärande och avskiljande/bärande se kap 2.1.51. Vid ljudkrav, se ljudtätning för resp vägg i kap 3.11. P = 15,4 mm Gyproc Protect F. ¹ För brandklass EI 90 krävs 2 x 15,4 mm Gyproc Protect F och beteckningen för skivlag i väggtyp ändras från NN-NN till PP-PP. Information om ljudisolering i fält ska ses som vägledning i projektens tidiga skede. För slutgiltig dimensionering av konstruktioner bör beräkningsstandarden SS-EN 12354-1 användas.

Laboratorievärde RW uppmätta i laboratorium eller beräknade, se vidare information i kapitel Byggnadsakustik i Gyproc Handbok. Värdena är det som maximalt kan uppnås, utan inverkan av anslutande konstruktioner eller installationer.

Betongbjälklag

Information för projektering i tidiga skeden. DnT,w-värdet avser vägg i kombination med två betongbjälklag, av typen massiva fribärande betongjälklag, i byggnader med lätt yttervägg och anslutande lätt innervägg. Se även anslutning av vägg mot betongplatta respektive håldäck i Gyproc Handbok. För exakt dimensionering av vägg- och bjälklagstyper bör SS-EN 12354-1 användas. Vid andra bjälklagstyper, rådgör med stomleverantören.

Dokumentation

Handbok
1 datasheet related with the system
1 datasheet related with the system
Innerväggar - Gyproc GT Träreglar - Handbok 10