Trästomme c 450 med Gyproc Normal
Läs mer
Dölj

Gyproc GT 95/95 (450) N-N M0

En skiva Gyproc Normal på varje sida av trästomme. Kantprofil 70 mm och reglar 70 mm med regelavstånd 450 mm. Ingen isolering.

Ljudisolering (dB)
DnT,w
29
Ljudisolering (dB)
RW
32
Brandklass EI
30
Brandklass REI
15
Brandklass R
15

Systemet är uppbyggt av Gyproc gipsskivor på en trästomme bestående av reglar som monteras mellan kantreglar. Stålprofiler kan användas som ett komplement till trä för att få en tekniskt och ekonomiskt bättre lösning. Väggens uppbyggnad kan utföras som enkelvägg, enkel trästomme eller som dubbelvägg. Mineralull i väggen kan förbättra brandisoleringen.

Systemets fördelar

Traditionellt och välkänt system. Trästomme av reglar med standarddimensioner. Särskilt lämpligt för privatbostäder. Lätt att bygga om.

1. Kantregel 45 x 95 mm
2. Väggregel 45 x 95, c 450
3. 12,5 mm Gyproc Normal Gipsskivor

Egenskaper

Allmänt
Gyproc GT 95/95 (450) N-N M0
3.1.51:102
Mått
4000 mm
Brandmotstånd
15
30
15
Ljudisolering
DnT,w
29 dB
RW
32 dB
100 mm

Ljudisolering

Fältvärde DnT,w vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se kapitlet Byggnadsakustik i Gyproc Handbok. Information om ljudisolering i fält ska ses som vägledning i projektens tidiga skede. För slutgiltig dimensionering av konstruktioner bör beräkningsstandarden SS-EN 12354-1 användas.

Laboratorievärde RW uppmätta i laboratorium eller beräknade, se vidare information i kapitel Byggnadsakustik i Gyproc Handbok. Värdena är det som maximalt kan uppnås, utan inverkan av anslutande konstruktioner eller installationer.

Betongbjälklag

Information för projektering i tidiga skeden. DnT,w-värdet avser vägg i kombination med två betongbjälklag, av typen massiva fribärande betongjälklag, i byggnader med lätt yttervägg och anslutande lätt innervägg. Se även anslutning av vägg mot betongplatta respektive håldäck i Gyproc Handbok. För exakt dimensionering av vägg- och bjälklagstyper bör SS-EN 12354-1 användas. Vid andra bjälklagstyper, rådgör med stomleverantören.

Dokumentation

Välj alla
Handbok
1 datasheet related with the system
1 datasheet related with the system
Innerväggar - Gyproc GT Träreglar - Handbok 10
Ritning
2 datasheets related with the system
2 datasheets related with the system
CAD-SE-Gyproc-GT-95-95-450-N-N-M0-PDF
CAD-SE-Gyproc-GT-95-95-450-N-N-M0.dwg