toggle menu

Nedpendlat undertak med Gyproc GK system i två nivåer - Montering av gipsskivor

Nedpendlat undertak med Gyproc GK system i två nivåer

Montering av gipsskivor

I - Montering av gipsskivor, första lag
II - Montering av gipsskivor, andra lag
III - Montering av skruvar, kantavstånd
IV - Fogning och ytbehandling


Konstruktionsdetaljer
1. Kantskena, Gyproc GK-C
2. Övre bärprofil, Gyproc GK 1 Takprofil
3. Nedre tvärprofil, Gyproc GK 1 Takprofil
4. Gyproc gipsskivor, första skivlag
5. Skruv, Gyproc QS 25 Skruv till stålstomme till första skivlag
6. Gyproc gipsskivor, andra skivlag
7. Skruv, Gyproc QS 38 Skruv till stålstomme till andra skivlag
8. Ev. fogmassa för akustisk tätning, Gyproc G 55

Vid brandkrav kan ytterligare åtgärder krävas, se Gyproc Handbok.

Montering

Montering av gipsskivor

Gipsskivorna monteras enligt bilderna. 

Skivornas kortkanter förskjuts mellan varje skivrad.

Spara 5–7 mm avstånd till omgivande byggnadsdel för att ge plats för ev. fog.


OBS!
För brandklass EI 30 och två lag Gyproc 12,5 mm Gipsskivor krävs att alla skivkanter ska vara understödda. Skivorna längsmonteras mot tvär-/sekundärprofil på c 300 mm och kortkanter underbyggs med PB 100.

Båda skivlagen ska fullskruvas. Vid brandkrav krävs oftast att båda skivlagen fullskruvas. Kontrollera bygghandlingarna.

Montering av gipsskivor, andra lag

Montering av gipsskivor, yttre lag

Yttre laget gipsskivor monteras med alla skivskarvar förskjutna i förhållande till första lagets. 
Långsidorna förskjuts minst 150 mm från första lagets skivskarv. 
Skivorna monteras med Gyproc Quick QS 38 skruv med c:a 200 mm mellanrum längs gipsskivans kanter och med c:a 300 mm mellanrum mot mellanliggande profiler. 
Spara 5–7 mm avstånd till omgivande byggnadsdel för att ge plats för eventuell fog.

Montering av skruvar, kantavstånd

Montering av skruvar, kantavstånd

Skruvarna placeras med ett avstånd av 15 mm till skivans skurna kortkant och 10 mm till skivans kartongklädda sidokant.

Fogning och ytbehandling

Fogning och ytbehandling

Foga eventuellt med fogmassa för akustisk tätning mot alla byggnadsdelar längs undertakets ytterkant. Ytan spacklas och målas enligt gällande föreskrifter.