Nedpendlat undertak med Gyproc Primär/Sekundär-stålprofiler - Montering av gipsskivor

Nedpendlat undertak med Gyproc Primär/Sekundär-stålprofiler

Montering av gipsskivor

I - Montering av gipsskivor, första lag
II - Montering av gipsskivor, andra lag
III - Montering av skruvar, kantavstånd
IV - Fogning och ytbehandling


Konstruktionsdetaljer

1. Kantprofil, Gyproc SK alt. Gyproc SKP eller Gyproc AC
2. Bärprofil Gyproc P 45 Primär takprofil i stål
3. Sekundärprofil, Gyproc S 25/85
4. Gyproc gipsskivor, första skivlag
5. Skruv, Gyproc QS 25 till första skivlag
6. Gyproc gipsskivor, andra skivlag
7. Skruv, Gyproc QS 38 till andra skivlag
8. Ev. fogmassa för akustisk tätning, Gyproc G 55
 

Vid brandkrav kan ytterligare åtgärder krävas, se Gyproc Handbok.

Montering

Montering av gipsskivor

Gipsskivorna monteras enligt bilderna. 

Skivornas kortkanter förskjuts mellan varje skivrad.

Spara 5–7 mm avstånd till omgivande byggnadsdel för att ge plats för ev. fog.

 

OBS!
För brandklass EI 30 och två lag Gyproc 12,5 mm Gipsskivor krävs att alla skivkanter ska vara understödda. Skivorna längsmonteras mot sekundärprofil på c 300 mm och kortkanter underbyggs med PB 100.  Vid brandkrav krävs oftast att båda skivlagen fullskruvas. Kontrollera bygghandlingarna.

Montering av gipsskivor, andra lag

Montering av gipsskivor, andra lag

Andra laget gipsskivor monteras med alla skivskarvar förskjutna i förhållande till första lagets. 
Långsidorna förskjuts minst 150 mm från första lagets skivskarv. 
Skivorna monteras med Gyproc Quick QS 38 skruv med c:a 200 mm mellanrum längs gipsskivans kanter och med c:a 300 mm mellanrum mot mellanliggande profiler. 
Spara 5–7 mm avstånd till omgivande byggnadsdel för att ge plats för ev. fog.

Montering av skruvar, kantavstånd

Montering av skruvar, kantavstånd

Skruvarna placeras med ett avstånd av 15 mm till skivans skurna kortkant och 10 mm till skivans kartongklädda sidokant.

Fogning och ytbehandling

Fogning och ytbehandling

Foga med fogmassa för akustisk tätning mot alla byggnadsdelar längs undertakets ytterkant. Ytan spacklas och målas enl. gällande föreskrifter.