Nedpendlat undertak med Gyproc Primär/Sekundär-stålprofiler - Montering av profiler

Nedpendlat undertak med Gyproc Primär/Sekundär-stålprofiler

Montering av profiler

I - Montering av kantprofiler
II - Montering av upphängning
III - Montering av primärprofiler
IV - Skarvning av profiler
V - Montering av sekundärprofiler
 

Konstruktionsdetaljer

1. Kantprofil, Gyproc SK alt.Gyproc SKP eller Gyproc AC
2. Skruv, bult eller annan infästning passande till underlaget (ej Gyproc produkt)
3. Hängstag, hålband 1x20 mm med hål Ø 4 och 7 mm, c 1200 mm (ej Gyproc produkt)
4. Skruv, öglebult eller annan infästning passande till underlaget (ej Gyproc produkt)
5. Primärprofil Gyproc P 45
6. Skruv, Gyproc QPB 13
7. Sekundärprofil, Gyproc S 25/85
8. Skarvning av sekundärprofil, S 25/85
9. Skruv, Gyproc QP 14
10. Gyproc gipsskivor
11. Ev. fogmassa för akustisk tätning

 

All fastsättning i underlaget ska göras med lämplig metallinfästning, t.ex. skruv, öglebult eller ankare – Använd inte plastplugg.

Kapning av stålprofilerna kan göras med plåtsax eller kapsåg.

Fäst kantskenorna med max 600 mm mellanrum mellan infästningarna.  Avståndet från änden av kantskenan till första resp. sista infästning ska vara max. 100 mm.

Montering av kantprofiler

Fäst kantskenorna med max 400 mm mellanrum mellan infästningarna. 

Avståndet från änden av kantskenan till första respektive sista infästning ska vara max. 100 mm.

2

Montering av upphängning

Infästning i ovanliggande konstruktion ska göras med lämplig metallinfästning, t.ex. skruv, öglebult eller ankare.  

Avståndet mellan varje upphängning är max. 1200 mm (a).  

Primärprofilerna placeras med ett inbördes avstånd på max. 1200 mm (b) och varje infästning monteras med 2 st. skruv Gyproc Quick QPB 13. 

I vardera änden mot väggen placeras primärprofilen under kantskenans övre fläns och monteras mot denna med Gyproc Quick QPB 13.

Montering av bärprofiler

I vardera änden mot väggen placeras primärprofilen under kantskenans övre fläns och monteras mot denna med Gyproc Quick QPB 13.  

Primärprofilerna skarvas på längden med en överlappning på c:a 400 mm som monteras med 2 + 2 st. skruvar Gyproc Quick QPB 13 som placeras c:a 50 mm från varje ände av överlappningen.

Skarvning av profiler

Primärprofilerna skarvas på längden med en överlappning på c:a 400 mm som monteras med 2 + 2 st. skruvar Gyproc Quick QPB 13 som placeras c:a 50 mm från varje ände av överlappningen.

 
 

Montering av tvärprofiler

Montering av sekundärprofiler

Sekundärprofilerna placeras med ett inbördes avstånd på max. 400 mm (c) och monteras under primärprofilerna med 2 st. skruvar Gyproc Quick QP 14 där profilerna korsar varandra. 
Sekundärprofilerna kan skarvas på längden med överlappning, eller med en 400 mm lång skarvbit av sekundärprofilen. 
I vardera änden mot väggen placeras sekundärprofilen ovanpå kantskenans nedre fläns och monteras mot denna med skruv Gyproc Quick QP 14. 
Säkerställ att alla profiler ligger plana i rätt nivå och justera vid behov höjden.