Gyproc GK system i en nivå - Montering av gipsskivor

Nedpendlat undertak med Gyproc GK system i en nivå

Montering av gipsskivor

I. Montering av gipsskivor
II. Montering av skruvar, kantavstånd
III. Fogning och ytbehandling


Konstruktionsdetaljer

1. Kantskena, Gyproc GK-C
2. Gyproc GK-system i 1 nivå
3. Gipsskivor
4. Skruv, Gyproc QS 25 Skruv till stålstomme
5. Ev. fogmassa för akustisk tätning, Gyproc G 55

 

  tabell

  Montering av gipsskivor

  Gipsskivorna monteras enligt bilderna. 

  Skivornas kortkanter förskjuts mellan varje skivrad.

  Spara 5–7 mm avstånd till omgivande byggnadsdel för att ge plats för ev. fog.


  OBS!
  För brandklass EI 30 och två lag Gyproc 12,5 mm Gipsskivor krävs att alla skivkanter ska vara understödda. Skivorna längsmonteras mot tvär-/sekundärprofil på c 300 mm och kortkanter un-derbyggs med PB 100.

  För GK i en nivå kan första skivlag även tvärsmonteras och tvärprofilen GK 3 monteras på max c 400 mm. Kortkanterna skar-vas då över GK 3 Tvärprofil och långkanterna över GK 1 Bärprofil. Båda skivlagen ska fullskruvas. Vid brandkrav krävs oftast att båda skivlagen fullskru-vas. Kontrollera bygghandlingarna.

  2

  Montering av skruvar, kantavstånd

  Skruvarna placeras med ett avstånd av 15 mm till skivans skurna kortkant och 10 mm till skivans kartongklädda sidokant.

  Fogning och ytbehandling

  Fogning och ytbehandling

  Foga eventuellt med fogmassa för akustisk tätning mot alla byggnadsdelar längs undertakets ytterkant. Ytan spacklas och målas enligt gällande föreskrifter.