Inomhusmiljö och hälsa

Klimat

Det är många faktorer som är avgörande för hur vi uppfattar inomhusklimatet. En viktig faktor är luftkvaliteten, en annan är ljudmiljön och hur akustiken är i lokalen och rummet. Det ska vara effektivt avskärmat mot buller utifrån, intilliggande rum och från omkringliggande lokaler.

Undersökningar visar att dessa faktorer är viktiga för människors trivsel och hälsa. Ett gott och sunt inomhusklimat stärker t.ex. barns inlärningsförmåga i skolor och påverkar läkningen för patienter i sjukhusmiljöer. Gyproc gipsprodukter uppfyller kraven på både god luftkvalitet och behagliga ljudmiljöer – och hjälper därmed till att säkerställa en god miljö inomhus.

Inga emissioner

Tak och väggar utgör stora invändiga ytor som beroende på materialval kan avge gaser till omgivningen. Tester och grundliga mätningar visar att inga emissioner kan registreras från Gyproc gipsskivor. Alla Gyproc gipsskivor bär ”Indeklima”-märket och är testade och godkända med bästa resultat med avseende på utsläpp av gaser och partiklar.

Termisk komfort

 

Minskad energiförbrukning

Reducerat ventilationsbehov ger minskad energiförbrukning och mindre utsläpp av koldioxid. Med medvetet val av invändiga byggmaterial med mycket låga emissioner kan behovet av ventilation reduceras och därmed såväl energiförbrukningen som utsläpp av koldioxid minska.

 

Ljudisolering och akustik

Det är inte bara luftkvaliteten som är viktig för den inre miljön. Även en behaglig ljudnivå där buller utifrån reduceras, och ljud i lokalen ligger på en behaglig nivå är viktiga faktorer för den totala inomhusmiljön. Konstruktioner med gipsskivor har starkt ljudisolerande egenskaper och hindrar t.ex. trafikbrus utifrån eller buller från omkringliggande lokaler att tränga genom väggarna.

    Ljudisolering med Saint-Gobain Silent Wall

    Under 2015 kom en ny bullerförordning, som bland annat medger en höjd trafikbullernivå för små lägenheter. För att klara de nya kraven på ljudisolering har Gyproc varit med om att ta fram ytterväggen Saint-Gobain Silent Wall 65dB, som har mycket goda ljudegenskaper,  en låg vikt samt är fuktsäker, ekonomisk och energieffektiv.
     

    Läs mer om Saint-Gobain Silent Wall

    Silent Wall