Projekterande
Projekterande hero

Projekterande

Inspiration och information i projekteringsfasen

Gyproc har ett nära samarbete med arkitekter, ingenjörer och andra projekterande, och vi är alltid redo att hjälpa dig optimera dina byggprojekt och göra din idé till verklighet. Därför har vi på denna sida samlat relevant material som kan hjälpa dig både i idéfasen men självklart även i projekterings- och planeringsfasen.

Ta gärna kontakt med Teknisk rådgivning eller Projekt & Tekniska Föreskrifter

WallSelector

Med vårt digitala verktyg Wall Selector kan du enkelt och snabbt hitta den rätta innerväggen som uppfyller dina krav och behov för byggfunktionen.

Vad är Gyproc byggoptimering?

Med Byggoptimering får du bättre och mest kostnadseffektiva lösningar för ditt projekt, från start till slutlig leverans.

Gyproc Handbok

Gyproc Handbok innehåller system och lösningar för att projektera innerväggar, ytterväggar, innertak och bjälklag med lättbyggnadssystem utifrån olika funktionskrav.

BIM: Framtiden för byggbranschen är digital

Med digital modellering och virtuella konstruktionsritningar blir hela byggprocessen mer effektiv, med både tidsmässiga och ekonomiska besparingar.

Dimensionering av brandskydd

Med hjälp av vårt verktyg för dimensionering av brandskydd av stålstomme får du snabbt och enkelt veta hur tjockt lag med FireCase som krävs.

Miljödokumentation

Våra certifierade miljödeklarationer gör det möjligt för dig som projekterar, att granska våra produkter och lösningar från ett miljömässigt perspektiv.