Miljöbedömning av produkter

Kvalitet

På Gyproc jobbar vi aktivt för att miljödeklarera våra produkter. För nästan alla produkter som produceras av Gyproc har företaget gjort någon form av deklaration av miljöegenskaper. Dessutom finns ett stort antal produkter som bedömts av externa organisationer.

Märkningssystem

Byggvarudeklaration (BVD)

Byggvarudeklarationer är ett system för förmedling av miljöinformation om byggvaror. Systemet bygger på ett frivilligt åtagande inom byggsektorn. 
 

Se Gyprocs byggvarudeklarationer
 

Safety Use Instruction Sheet (SUIS)

Säkerhetsinstruktioner vid användning av icke kemiska produkter. 
 

Se Gyprocs SUIS


Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad behandlar byggnadsarbetarens och isolermontörens arbetsmiljö. Innehållet är baserat på föreskrifter från EU och Kemikalieinspektionen. 
 

Se Gyprocs säkerhetsdatablad


Miljövarudeklaration (EPD)

EPD står för Environmental Product Declaration (Miljövarudeklaration) och är ett verifierat och registrerat dokument med transparent och jämförbar information om produkters miljöprestanda. Här finns information om bland annat förbrukning av råvaror, utsläpp, avfall och återvinning. Läs mer om vad en EPD är
 

Gyprocs miljövarudeklarationer


BASTA

BASTA ger er verktygen som möjliggör trygga och giftfria materialval. Systemet är vetenskapligt baserat med syftet att fasa ut särskilt farliga ämnen från bygg- och anläggningsprodukter. I databasen finns bygg- och anläggningsprodukter som klarar BASTAs krav på kemiskt innehåll. 


Gyproc-produkter som registrerats hos BASTA


BVB - Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen tillhandahåller en databas med miljöbedömningar för de mest använda produkterna inom bygg- och fastighetssektorn. Byggvarubedömningen har bedömt ett stort antal produkter från Gyproc.
 

Byggvarubedömningen


SundaHus

SundaHus tillhandahåller systematiserad databaslagrad information om produkter och tjänster för miljö- och hälsovärdering av byggvaror. SundaHus har bedömt ett stort antal produkter från Gyproc.
 

Sunda Hus
 


Svanen

Lista över Gyprocs produkter som är listade i Svanens husproduktportal och därmed godkända att använda i Svanenmärkta byggprojekt. Detta ska dock inte förväxlas med att dessa produkter är Svanenmärkta.
 

Listade för Svanen
 

Prodikt

Prodikt är en digital plattform där arkitekter, tillverkare, fastighetsägare och byggföretag kan samarbeta genom hela byggprocessen.
 

Prodikt

Vad är EPD?

LCA Återvinning

 

EPD (Environmental Product Declaration) är en deklaration av miljöpåverkan från en produkt/system ur ett livscykelperspektiv. EPD följer en europeisk standard (EN 15804) och är tredjepartsgranskad.

Vad får du reda på i en EPD?

Från en EPD kan man bland annat få reda på klimatpåverkan från en byggprodukt. Klimatpåverkan redovisas i en så kallad ”declared unit” som t.ex kan vara kg CO2 per m2, eller kg CO2 per löpmeter.  

Vad tittar man på i en EPD?

Idag tittar vi främst på klimatpåverkan som uppkommer vid tillverkning av produkter, i så kallade Produktskedet, eller A1-A3. Det är oftast där den största klimatpåverkan ligger om man ser på livscykelanalysen för byggprodukter.

När används EPD?

I byggprojekt där man vill veta klimatpåverkan från materialet som används. Då räknar man på materialåtgången för projektet, använder EPD:n och får en totalsumma för CO2 utsläpp det medför. Om projektet använder produkter som har en EPD kan det även ge poäng i certifiering enligt LEED eller BREEAM. Om projektet inte har tillgång till EPD så måste man istället använda bransch-/generiska siffror för att beräkna klimatpåverkan.

Kan man jämföra en EPD med en annan EPD?

Standarden för hur man genomför livscykelanalysen till EPD:n (EN 15804) säger att du endast får jämföra produkter på byggnadsnivå. Därför ska du istället fråga dig om det krävs samma materialåtgång för att klara samma tekniska prestanda, funktionskrav mm. För värmeisolering är det därför lämpligt att jämföra materialalternativen med värmemotståndet som funktionell enhet, normalt vid R=1. 

Det är alltså först när du ser till det specifika projektet och den totala klimatpåverkan som produkten får i sin applikation, som du kan jämföra olika lösningar. Det krävs stor LCA kunskap för detta, och på Saint-Gobain finns det flertalet LCA-specialister. Givetvis skall behöver man ta hänsyn till samtliga prestandkrav som ställs på konstruktioner och byggnaden.