Referens

Elite Hotel Mimer Umeå

Architect
Link Arkitektur AB

En av Umeås klassiska kulturskatter, Mimerfastigheten, har omvandlats från skolbyggnad till fyrstjärnigt hotell med 139 rum, restaurang, konferenslokaler och gym.

Byggnaden oftast gått under namnet Mimerskolan är ett av de största stenhusen i centrala staden. Det invigdes år 1900 för att inhysa Umeå högre allmänna läroverk. Skolan i tre våningar uppfördes i nygotisk stil och har under 1900-talet byggts ut ett antal gånger. Efter tiden som läroverk har det här bedrivits grundskole-, gymnasie- och komvuxverksamhet fram till 2012. Ombyggnationen till hotell färdigställdes i början av 2016 och i april tog Elite Hotel Mimer Umeå emot de första gästerna. Byggnaden är inte något byggnadsminne men ingår i en samlad kulturmiljö som utnämnts till riksintresse.

Gyproc har levererat standardgips, reglar och övriga komponenter till uppförandet av innerväggarna på hotellet, genom grossisten Beijer i Umeå.

Projektinformation

Stad : Umeå

Land : Sverige

Projekt år : 2016

Fastighetsägare: Lerstenen Mimer AB

Arkitekt : Link Arkitektur AB

Entreprenör : Selbergs Entreprenad i Umeå AB

Huvudfördelar : Teknisk försäljning har bistått med hjälp och speciallösningar under projektets gång med för att klara brand- och ljudkraven