Referens

Elmeskolan, Älmhult

Architect
Horisont Arkitekter

Elmeskolan är med sina 11 000 kvadratmeter Sveriges största passivhusskola. Att det är byggt som som ett passivhus innebär att man är noga med att minimera köldbryggor. Med detta menas att man tänker till lite extra på hur man konstruerar huset.

För att hålla nere energiförbrukningen har all belysning LED-teknik. Under stora delar av året värms skolan enbart genom solinstrålning och den värme som människor, belysning och elektriska apparater alstrar. Vintertid får skolan ytterligare värme via ett vattenburet värmesystem som bland annat värms upp med hjälp av bergvärme.

Gyproc levererade följande produkter och lösningar till Elmeskolan:

Gipsskivor, XR-reglar, AC-skenor, TSK – teleskopskenor, Glasroc Firecase för alla stålinklädnader, Gypfix kortlingsbeslag. Gyproc har i omgångar utbildat byggarna som monterat Gyprocs lösningar och varit bollplank när specifika frågor dykt upp under byggets gång.

Projektinformation

Stad : Älmhult

Land : Sverige

Projektstorlek : 11.000 m2

Projekt år : 2017

Fastighetsägare: Älmhults kommun

Arkitekt : Horisont Arkitekter

Byggnadsingenjör : IG Passivhus Sverige

Entreprenör : Dynacon Construction AB

Huvudfördelar : Helhetslösningar från Gyroc som bemöter de ljudkrav och brandinklädnad som ställdes under byggnationen av Passivhusskolan