Referens

Greenhouse Malmö

Architect
Jaenecke Arkitekter

I Augustenborg i centrala Malmö ligger Greenhouse, ett av Sveriges främsta spjutspetsprojekt inom hållbar stadsutveckling. Greenhouse är ett exempel på MKBs och Malmö stads strategi att förtäta staden, för att inte slösa på den dyrbara
åkermarken runt Malmö. NCC fick i uppdrag av det allmännyttiga bostadsbolaget MKB Fastighets AB att bygga om ett nedlagt tvätteri från 1950-talet till ett dagis med ekoprofil och en teater. På taket till den gamla byggnaden byggdes tolv hyresradhus och en odlingsträdgård med växthus. 
Intill byggs ett nytt 14-våningshus med odlarbalkonger på 20 kvadratmeter och fem meter fasta odlingsbäddar. Tanken är att de boende periodvis kan vara självförsörjande på grönsaker, kryddor och frukt. En del av balkongen är inglasad för vinterförvaring och förkultivering av växter.

Till projektet levererade Gyproc till största delen måttbeställt standardgips, som levereras lägenhetsförpackat från fabriken i Bålsta. Det ger miljövinster som är betydelsefulla för miljöcertifieringen, så att vi kan nå den högsta klassificeringen. Det här arbetssättet minimerar transportbehovet, vilket i sin tur minskar CO2-utsläppen. Det minskar också spillet av gips.

Projektinformation

Stad : Malmö

Land : Sverige

Projektstorlek : 48 Lägenheter

Projekt år : 2016

Fastighetsägare: MKB Fastighets AB

Arkitekt : Jaenecke Arkitekter

Entreprenör : NCC Construction Sverige AB

Miljöcertifieringar : Miljöbyggnad Guld, Miljöbyggprogram Syd klass A, Passivhus.

Huvudfördelar : Miljö- och energicertifiering