Referens

Örebro Universitetssjukhus

Architect
Sweco

Vid Universitetssjukhuset Örebro pågår sedan 2016 ett omfattande byggprojekt med NCC som generalentreprenör. Saint-Gobain har levererat Gyproc-system med skivmaterial samt tillhörande stålprofiler.   

H-huset med den nya akutmottagningen ska stå klart sommaren 2020. Befintlig akutavdelning ska flytta in i den nya delen medan den gamla akuten, vars lokaler är från början av 1970-talet, ska byggas om till akutröntgen med byggstart hösten 2020.

H-huset är ett komplext byggprojekt med tanke på byggnadens storlek och att högspecialiserad vård ska bedrivas i huset. Men den enskilt största utmaningen är att få logistiken att fungera optimalt, inte minst med tanke på att vårdverksamhet bedrivs parallellt i de anslutande byggnaderna.

På våning efter våning täcks väggarna med Gyprocs lättviktsskiva ErgoLite. Cirka 75 procent av allt skivmaterial i byggnaden som används i projektet är Gyproc ErgoLite, som väger cirka 25 procent mindre än traditionella gipsskivor. 

I operationssalarna, där det finns röntgenutrustning, monteras Gyproc X-Ray Protection, blyfria gipsskivor anpassade för skydd mot röntgenstrålar. 


Huvudfördelar

Gyproc ErgoLite

 • Ergonomiska fördelar med sin låga vikt
 • Effektiva och snabbare montage med ekonomiska fördelar
 • Möjligt att använda längre skivor upp till 3200 mm, utan att skivans vikt överstiger 20kg,
 • Med längre skivor kan man undvika skarvar på väggarna upp till tak.
 • Miljöfördelar såsom lägre vikt vid frakt, ger lägre bränsleförbrukning samt co co2 utsläpp.
 • Återvinningsbar.


X-Ray Protection

 • Testad och certifierad i oberoende laboratorer
 • Hög ljudisoleringskapacitet
 • Skiva med hög densitet och hög slaghållfasthet
 • Lättare och enklare att skära och montera än blyskivor
 • Stabil kostnad jämfört med flukturerande blypriser.
 • Upp till 120 min brandskydd EI 120
 • Baserat på helt ofarligt och naturligt förekommande inaktivt material.

Projektinformation

Stad : Örebro

Land : Sverige

Projektstorlek : 33 500 m2 nybyggnad, ca 1 700 m2 ombyggnad

Projekt år : 2016-2020

Fastighetsägare: Region Örebro Län

Arkitekt : Sweco

Entreprenör : NCC