Ljudisolera rum i lägenhet

Ljudisolera rum med Gyproc gipsskivor

För den som har en lyhörd lägenhet finns flera bra alternativ att ljudisolera rum eller vägg i lägenhet och minska ljudnivån med ljudabsorberande material och lösningar.
 

Skillnaden mellan ljud och buller är att buller är en oönskad ljudkälla som svårligen kan kontrolleras, som till exempel trafikbuller eller högljudd musik från grannen. 
 

Buller är subjektivt. Det är därför individuellt om du upplever en given ljudkälla som störande och om det därmed kan betraktas som buller. Musik kan med andra ord vara buller för en människa och ljuv musik för en annan. Men så snart musik filtreras genom en byggnadskonstruktion kan knappast någon anse att det är musik längre. Däremot är det fortfarande subjektivt om det är störande eller inte. 

Ljud, stomljud och buller

Det finns tre typer av ljud: 

  1. Luftljud är ljud, som går direkt ut i luften – som till exempel ljud från en högtalare 
  2. Stomljud är ljud, som fortplantar sig i form av vibrationer i fasta konstruktioner – som till exempel stegljud, vibrationer från tvättmaskinen, smäll i dörrar etc. 
  3. Buller utifrån en typisk blandning av punkt 1 och 2 – som till exempel lastbilar som kör förbi huset (skakningar och motorbuller) 
     

Bullerdämpning

Man skiljer mellan två metoder för dämpning av buller:

  • Ljudisolering. Du förhindrar ljuden att fortplanta sig från ett ställe till ett annat. 
  • Ljudreglering. Här reglerar du akustiken (efterklangstiden) i själva rummet med ljudabsorberande material till exempel en matta på golvet eller tjocka gardiner vid fönstren. 


Gyproc Gipsskivor är ett gott val som beklädnadsmaterial, när du ljudisolerar. Det är för att gips är ett tungt och böjelastiskt material. Samtidigt bidrar gipsskivor till ett gott brandskydd.

Vid ljudisolering av "kalla byggnadsdelar" kan du också spara pengar på värmekostnaderna. Ljudisolering kan därför vara en investering, som snabbt blir intjänad.
 

Viktigt

Byggbranschen har en mängd specialister på olika områden som (mot ersättning) kan hjälpa dig att få ordning på dina ljudproblem. En rutinerad byggnadsakustiker kan vara din räddning för att slippa göra åtgärder som inte skulle ge dig valuta för pengarna. En byggkonsult kan oftast också ge dig goda råd och kostnadsförslag på olika åtgärder. Men Gyproc har tyvärr av olika skäl inte resurser att hjälpa dig som är vanlig konsument eller Gör-det-självare.