toggle menu
Gyproc THERMOnomic stålprofiler och 900 mm breda skivor - Montering av gipsskivor invändigt

Ytterväggar med Gyproc THERMOnomic stålprofiler och 900 mm breda skivor

Montering av gipsskivor invändigt

  1. Montering av inre isolering
  2. Montering av gipsskivor, första skivlag invändigt
  3. Montering av gipsskivor, andra skivlag invändigt
  4. Montering av T-kortling
  5. Montering av skruvar, kantavstånd

Konstruktionsdetaljer

1. Ångspärr
2. Isolering
3. Gyproc gipsskivor, första skivlag
4. Skruv till stålstomme, Gyproc QS 25 till första skivlag
5. Gyproc gipsskivor, andra skivlag
6. T-kortling, Gyproc T 60/9
7. Skruv till stålstomme, Gyproc QS 38 till andra skivlag

Montering av inre isolering

Montering av inre isolering

Montera mineralull mellan THZ- och THU-profilerna.

Montering av gipsskivor, första skivlag invändigt

Montering av gipsskivor, första skivlag invändigt

Montera första skivlag mot THU- och THZ-profilerna med skruv QS 25, c:a 8 st. per kvm gipsskiva.

 

Andra laget gipsskivor monteras med skruv QS 38 med c:a 200 mm mellanrum längs gipsskivans kanter och med max. 300 mm mellanrum mot mellanliggande reglar.  Ev. horisontella skivkanter placeras alltid över THZ-profil, dock inte i samme höjd för skivkanter i första resp. andra skivlag.

Montering av gipsskivor, andra skivlag invändigt

Andra laget gipsskivor monteras med skruv QS 38 med c 200 mm längs gipsskivans kanter och med c 300 mm mot mellanliggande reglar. 

Eventuella horisontella skivkanter placeras alltid över THZ-profil, dock inte i samma höjd för skivkanter i första respektive andra skivlag.

 

Montering av T-kortling

Montering av T-kortling

Bakom skivkanter i andra skivlag ska T-kortling T 60/9 användas. 

 
 

Montering av skruvar, kantavstånd

Montering av skruvar, kantavstånd

Skruvarna placeras med ett avstånd av 15 mm till skivans skurna kortkant och 10 mm till skivans kartongklädda sidokant.