toggle menu
Gyproc THERMOnomic stålprofiler och 900 mm breda skivor - Montering av stålprofiler

Ytterväggar med Gyproc THERMOnomic stålprofiler och 900 mm breda skivor

Montering av stålprofiler

 1. Montering av skenor
 2. Placering av infästningar
 3. Montering av reglar
 4. Sammanfogning av skenor och reglar
 5. Montering av profiler runt fönster


Konstruktionsdetaljer
1. Polyetenremsa, Gyproc THP 140–240
2. Slitsad skena, Gyproc THS 145–245
3. Tryckfördelningsplåt, Gyproc THT 80
4. Slitsad regel, Gyproc THR 145–245
5. Kopplingsbeslag, Gyproc THK 145–245
6. Skruv, Gyproc QPBT 16
7. Vinkel, Gyproc THV 145–245

Montering av skenor

Montering av skenor

 • Placera lös polyetentätning THP under THS-skenan, alternativt använd slitsad skena med pålimmad polyetentätning, Gyproc THSP. 
 • Skenorna fogas samman ände mot ände och monteras mot underlaget med för ändamålet lämplig infästning och THT tryckfördelningsplåt, max. 600 mm mellan infästningarna.

Placering av infästningar

Placering av infästningar

 • Placera infästningar på skenans oslitsade sida med max avstånd 600 mm och med minst 10 mm avstånd till perforeringen. 
 • Om 10 mm tjock polyetentätning monteras under skenan, får inte spikankare eller skjutspik användas som infästning.

Montering av gipsskivor, första lag

Montering av reglar

Montera THK kopplingsbeslag i var ände av THR-reglarna. Placera reglarna i THS-skenan med ett inbördes avstånd av 600 mm.

 

Sammanfogning av skenor och reglar

Sammanfogning av skenor och reglar

 • Skenor och reglar fästs samman med 2 st. QPBT 16 plåtskruvar i båda flänsarna (totalt 8 st. skruvar per regel). 
 • Placera skruvarna med ett avstånd av minst 10 mm till profilens kant, och med ett inbördes avstånd av minst 15 mm.
 

Montering av profiler runt fönster

Montering av profiler runt fönster

Horisontella THS-skenor ovan och under hål för fönster infästs i var ände med THV-vinkel mot vertikala slitsade THRK-karmreglar. Använd 4x2 st. skruvar QPBT 16 i varje THV-vinkel.