Gyproc THERMOnomic stålprofiler och 900 mm breda skivor - Montering av invändig horisontell z-profil

Ytterväggar med Gyproc THERMOnomic stålprofiler och 900 mm breda skivor

Montering av invändig horisontell z-profil

  1. Montering av yttre isolering och ångspärr
  2. Montering av kantprofil mot skenor
  3. Montering av profiler runt fönster
  4. Montering av Z-profil
  5. Montering av hörnprofil


Konstruktionsdetaljer

1. Ångspärr
2. U-profil, Gyproc THU 45-120
3. Z-profil, Gyproc THZ 45-120
4. Hörnprofil, Gyproc H 50/50
5. Skruv, Gyproc QPBT 16
 

 

Montering av yttre isolering och ångspärr

Montering av yttre isolering och ångspärr

  • Placera isolering mellan de vertikala slitsade stålreglarna. 
  • Fäst ångspärren mot stålreglarna med dubbelhäftande tejp anpassad för ändamålet.

Montering av kantprofil mot skenor

Montering av kantprofil mot skenor

Montera THU-profiler längs THS-skenorna i väggens under- och överkant med skruv QPBT 16, max. 400 mm mellan infästningarna.

 

Montering av profiler runt fönster

Montering av profiler runt fönster

Montera THU-profiler längs profilerna runt öppningar för fönster med skruv QPBT 16, max. 400 mm mellan infästningarna.

 
 

Montering av Z-profil

Montering av Z-profil

Montera THZ-profiler horisontellt mot THR-reglarna c 450 mm med skruv QPBT 16. 

Där THZ-profiler skjuts in i THU-profiler fästs dessa samman med skruv QPBT 16.

Montering av hörnprofil

Montering av hörnprofil

Montera hörnprofiler H 50/50 i innerhörn som understöd för gipsskivor. 

Hörnprofilens båda flänsar fästs växelvis mot underliggande profiler med skruv QPBT 16.