Gyproc THERMOnomic stålprofiler och 900 mm breda skivor - Montering av vindskyddsskiva

Ytterväggar med Gyproc THERMOnomic stålprofiler och 900 mm breda skivor

Montering av vindskyddsskiva

  1. Montering av kortlingsprofil
  2. Montering av T-kortling mot kortlingsprofil
  3. Montering av T-kortling mot skenor
  4. Montering av tätningsprofil
  5. Montering av vindskyddsskiva

Konstruktionsdetaljer 

1. Kortlingsprofil, Gyproc EPT 600
2. T-kortling, Gyproc T 60/9
3. Vindskyddsskiva, Glasroc X Storm GXUE 9
4. Tätningsprofil, Glasroc G 9 Vindskyddsprofil i stål
5. Isolering
6. Skruv, Gyproc QPBT 16
7. Skruv, Gyproc QSBW Skruv med borrspets alt. QSTW Kombiskruv till yttervägg

Montering av kortlingsprofil

Montering av kortlingsprofil

Montera EPT kortlingsprofil horisontellt med c 900 mm och skruva mot THR-reglarna med en skruv QPBT 16 i var ände.

Montering av T-kortling mot kortlingsprofil

Montering av T-kortling mot kortlingsprofil

T-kortling fästs vid EPT-kortlingsprofil med 2 st. skruvar QPBT 16 i varje korsningspunkt.

Fäst T-kortlingen mot THS-skenan med 2 st. QPBT 16 i varje ände.

Montering av T-kortling mot skenor

Fäst T-kortlingen mot THS-skenan med 2 st. QPBT 16 i varje ände.

Montering av tätningsprofil

Montering av tätningsprofil

Horisontella skivkanter måste tätas med vindskyddsprofil Gyproc G 9, som fästs med skruv Gyproc QSTW 32 med 200 mm mellan infästningarna.

Vid exponeringstid upp till 12 månader eller höga krav på vindtäthet använd Glasroc GST Vindtätningstejp tillsammans med T-Kortling T 60/9.

Montering av vindskyddsskiva

Montering av vindskyddsskiva

Montera vindskyddsskiva med Gyproc QSTW 32 alternativt QSBW 31 skruv. 
Skruvarna placeras med ett avstånd av 15 mm till skivans skurna kortkant och 10 mm till skivans kartongklädda sidokant.