Lättviktsskivan ErgoLite klär väggarna på Universitetssjukhuset i Örebro

Publicerat
Lättviktsskivan ErgoLite klär väggarna på Universitetssjukhuset i Örebro

Vid Universitetssjukhuset Örebro pågår sedan 2016 ett omfattande byggprojekt med NCC som generalentreprenör. Saint-Gobain har levererat Gyproc-system med skivmaterial samt tillhörande stålprofiler.

När vi besöker bygget, i oktober 2019, är alla gipsskivor monterade. På våning efter våning täcks väggarna med Gyprocs lättviktsskiva ErgoLite. Cirka 75 procent av allt skivmaterial i byggnaden som används i projektet är Gyproc ErgoLite, som väger cirka 25 procent mindre än traditionella gipsskivor.
 

– Arbetsmiljöfrågor och ergonomi är alltid nummer ett på agendan för alla företag. Skivans låga vikt underlättar framförallt den manuella hanteringen. Och visst är det bra för branschen och de som monterar skivorna att det tas fram gipsskivor som väger mindre än traditionella gipsskivor, konstaterar Jan Domander, NCC:s projektchef för etableringen vid Örebro Universitetssjukhus.
 

Han har det övergripande och ekonomiska ansvaret och har en kontinuerlig dialog med projektets beställare Region Örebro Län, vilka NCC jobbar i partnering med.
 

Jan Domanders kollega, Anders Fredriksson, är NCC:s blockchef för etableringen vid Örebro Universitetssjukhus och ansvarar för rumsbildning och tak och fasad. Byggprojektets omfattning är 33 500 kvadratmeter nybyggnad och cirka 1 700 kvadratmeter ombyggnad, med totalt cirka 1600 rum.
 

Anders Fredriksson och Jan Domander, NCC
Anders Fredriksson och Jan Domander, NCC

 

X-Ray Protection – blyfri gipsskiva

I Anders Fredrikssons arbete ingår det bland mycket annat att instruera montörerna och installatörerna. Från rum till rum skiljer det sig vilka skivor som ska monteras utifrån vilken teknisk utrustning och vilka ljudkrav som gäller. I operationssalarna, där det finns röntgenutrustning, monteras Gyproc X-Ray Protection, blyfria gipsskivor anpassade för skydd mot röntgenstrålar. I ett miljöperspektiv är det förstås bra att blybeklädda gipsskivor är på väg bort och mycket talat för att ett förbud är på gång mot denna typ av skivor.
 

– Det är alltid bra när vi slipper använda blyklädda gipsskivor. Förutom miljöaspekten är det så många regler att tänka på när bly används som vi slipper nu, tycker Anders Fredriksson.
 

Han menar också att det finns en stor fördel att jobba med ett enda system från samma leverantör, när det gäller olika typer av gipsskivor, andra skivmaterial och tillhörande stålprofiler.
 

– Om vi börjar blanda med andra leverantörers system blir det inget bra, då är det inte säkert att vi får ihop det med rådande brand- och ljudkrav, intygar Anders Fredriksson.
 

Gamla akuten från 70-talet

H-huset med den nya akutmottagningen ska stå klart sommaren 2020. Befintlig akutavdelning ska flytta in i den nya delen medan den gamla akuten, vars lokaler är från början av 1970-talet, ska byggas om till akutröntgen med byggstart hösten 2020.
 

H-huset är ett komplext byggprojekt med tanke på byggnadens storlek och att högspecialiserad vård ska bedrivas i huset. Men den enskilt största utmaningen är att få logistiken att fungera optimalt, inte minst med tanke på att vårdverksamhet bedrivs parallellt i de anslutande byggnaderna.
 

Varje dag är det i genomsnitt 45 ambulansutryckningar. Och inget får vara i vägen för en ambulans i utryckning. Eftersom sjukhuset har en landningsplats för helikopter är det klassat som flygplats med de regler som hör till.
 

– Det får inte finnas lösa material som kan virvla upp i luften där helikoptern flyger. Vi måste också se till att förse Arlanda flygplats, som är huvudflygplats, med koordinater var mobilkranen står, för att helikopterpiloten ska ha koll på placeringen.
 

Godset körs in kvällstid

Hela logistikkedjan med godstransporter styrs via en checkpoint på gatan mittemot sjukhuset, som alla lastbilar som ska lasta av materialleveranser kör via. För att logistiken och materialleveranserna ska fungera smärtfritt körs godset in kvällstid. Sedan fördelas det på de plan i det åtta våningar höga sjukhuset där det ska monteras.
 

– Detta är inget vanligt projekt. När det är så här stort får vi tänka om hur vi organiserar oss och hur vi når fram logistikmässigt. Det är så mycket mer som spelar in mot en etablering med normalstora projekt, menar Jan Domander.