Montering av innertak med Gyproc Planum eller Gyproc Normal


Du har två olika monteringsalternativ att välja mellan: Montering mot ett befintligt innertak, eller montering av ett helt nytt innertak vid renovering eller nybyggnad.

I det senare fallet gör du alltid monteringen mot en glespanel. Även när det befintliga taket inte klarar att bära upp det nya gipstaket måste du söka dig fram till bjälkarna/takstolarna i det befintliga taket och fästa en glespanel i dessa. Vid önskan om bättre ljudisolering kan som alternativ Akustikprofil användas. 

Monteringsanvisning Gyproc Planum alt. Gyproc Normal

Om du vill ljud- och brandisolera extra bra kan du montera två lag skivor.Precis som första lag, ska lag nummer två monteras tvärs med glespanelen,som du ser här. Men montera så du får skarvarna på andra ställen. 

Monteringsanvisning Gyproc Planum alt. Gyproc Normal

Använd en skivhiss vid monteringen. Börja att skruva från mitten av skivorna och ut mot kanterna. Använd Gyproc QT 29 Quick-skruv och skruva 10 mm in från långkanterna. 

Monteringsanvisning Gyproc Planum alt. Gyproc Normal

Med takskivan Gyproc Planum som har försänkta lång- och kortkanter behöver du inte förskjuta skarvarna i förhållande till varandra. Skarvarna ska alltid hamna ovanpå glespanelen. Skruva med Gyproc QT 29 Quick enligt ovan angivna skruvavstånd. 

Monteringsanvisning Gyproc Planum alt. Gyproc Normal

Om du monterar en vanlig gipsskiva som t.ex. Gyproc Normal 900 mm med endast försänkta långkanter är det viktigt att du förskjuter kortkantsskarvarna i förhållande till varandra. Det förhindrar sprickbildning. Skarvarna ska alltid hamna ovanpå glespanelen.

Monteringsanvisning Gyproc Planum alt. Gyproc Normal

Fasa av kortkanterna med en kniv. Skruva med Gyproc QT 29 Quick, 15 mm från kortkanterna. Samma avstånd använder du vid skurna långkanter invid väggen. 

Alternativ byggmetod

Montering av innertak med Gyproc Kortplank

Gyproc Kortplank med fasade kanter är lätt att montera och spackling behövs bara för skruvhålen.

 

Monteringsanvisning Gyproc Kortplank