Montering av innertak med Gyproc Kortplank

Gyproc Kortplank med fasade kanter är lätt att montera och spackling behövs bara för skruvhålen.

H14

Kontrollera rummets vinklar först. Det gör du lättast med två vanliga snören som du spänner mellan rummets diagonaler. Om snörena är olika långa så är rummet skevt. Då ska du påbörja takmontaget mitt i rummet.

Monteringsanvisning - Innertak med Gyproc Kortplank

Du kan montera skivorna i den här ordningen när du vill ha lika stora passbitar på var sin sida. Men passbitarna bör inte vara smalare än 100 mm.

Monteringsanvisning - Innertak med Gyproc Kortplank

Om rummet är rakt kan du börja i ena änden, så här. Då får du passbitar enbart mot den ena väggen. Kortplank ska inte spacklas annat än på skruvhuvuden, så det är ett lätt innertak att lyckas med.

Monteringsanvisning - Innertak med Gyproc Kortplank

Gyproc Kortplank kan monteras längs eller tvärs glespanelen. I båda fallen skruvar du i läkten med skruvavståndet 200 mm längs kant och 300 mm inne på skivan. Skivorna skruvas med Gyproc QT 29 Quick med 25 mm kantavstånd vid minst 70 mm bred glespanel.

Montering av innertak med Gyproc Planum eller Gyproc Normal


Alternativ byggmetod: Gyproc Planum med försänkta lång- och kortkanter ger snabbt och enkelt ett slätt resultat. Montera, spackla skarvarna och måla.

Även Gyproc Normal fungerar bra till innertak men kräver lite mer spacklingsarbete.
 

Monteringsanvisning Gyproc Planum och Gyproc Normal